Main Menu
User Menu
Zobrazit vše

Nejnovější články

 • Souboj Titánů

  🕔14.06.2007

  Výročí vypuknutí sovětsko-německé války dává možnost připomenout některé okamžiky a nejasnosti příprav a zahájení bojových akcí. V tomto případě se pokusíme zobecnit určitá data, týkající se tankových svazků a jejich výzbroje na obou bojujících stranách. I když toto téma je v ruské literatuře posledních 15 let velmi podrobně zkoumáno, u nás na tomto poli zůstávají zachovány velmi zastaralé informace, v lepším případě z počátku devadesátých let, v horším případě ještě ideologické floskule sovětské propagandy.

 • Brest-Litevsk 1941

  🕔20.10.2006

  V červnu 1941 se v prostoru Brestu Litevském nacházela 4. sovětská armáda, která „dobyla“ Brest-litevskou pevnost už na Polácích v září 1939 a poté uskutečnila legendární společnou přehlídku s Guderianovými divizemi. O jejím osudu počátkem německého vpádu pojednává následující článek.

 • Operace Barbarossa

  🕔20.01.2001

  Je 22. června 1941. Po obsazení téměř celé Evropy stojí nyní vojska Hitlerovského Německa na hranici s Ruskem – na hranici, která byla vytvořena poté, co si tyto dva státy rozdělily dobyté Polsko...

 • Charley Havlat, zbytečná smrt s velkou dávkou ironie

  🕔19.06.2021

  Poslední americký voják zabitý v akci za druhé světové války na evropském bojišti.
  Charley Havlat byl synem českých emigrantů Antonína Havláta (narozen v Ronově) a Antonie Havlátové rozené Němcové. Osud si pro něj připravil konec plný ironie.

 • Plukovník letectva Otakar Černý a jeho cesta krátkým 20. stoletím

  🕔14.03.2011

  U neblaze proslulého Státního soudu v Praze probíhalo od ranních hodin 9. února 1949 hlavní přelíčení se skupinou „zrádných“ letců ze Západu. Nebylo jím nic jiného, než vykonstruovaný proces se skupinou div. gen. Karla Janouška, ve které se shodou okolností ocitl i škpt. let. Otakar Černý, který si, stejně jako ostatní, odpoledne téhož dne vyslechl tvrdý rozsudek. Ten ho odsuzoval ke třem letům těžkého žaláře, zostřenému ¼ tvrdým ložem. Dále ke ztrátě čestných odznaků, vyznamenání a ztrátu čestných občanských práv na tři roky.

 • Uhry v období turecké okupace (16. – 17. stol.)

  🕔16.04.2021

  Poté, co v roce 1526 na moháčském bitevním poli rozprášila palba tureckých děl uherské rytířské houfy, roztrhla se země na dvě, později dokonce na tři znepřátelené části, které se po dobu jednoho a půl století zmítaly ve vzájemných bojích. V tom období začal být v Uhrách budován členitý systém menších opevnění, pozůstávající z několika linií, zasahujících do hloubky území.

 • plk. Otto Hanzlíček

  🕔19.10.2006

  Další z řady statečných československých pilotů bojujících proti německé okupaci.

 • Marija Bočkarjovová - veliteľka ženského práporu smrti

  🕔23.04.2020

  Popis pestrého života organizátorky prvého čisto ženského práporu v Ruskej armáde a jednej z prvých žien - armádnych dôstojníčok v Ruskej cárskej armáde.

 • Kunovický zvěřinec

  🕔14.05.2021

  Príbeh vzniku skupinky zalietavacích pilotov československého výrobcu lietadiel LET Kunovice.

Celkem je zde 6387 zveřejněných článků.
Zobrazit vše

Starší články

 • A17 Light Tank Mk VII Tetrarch

  🕔06.05.2021

  Prvního omezeného bojového nasazení se tento tank dočkal koncem roku 1942 při vylodění na Madagaskar (operace Ironclad). Vzhledem k problémům s chlazením motoru, bylo upuštěno od jeho nasazení v Severní Africe. V té době, byl tank z pozice hromady šrotu převeden k novým úkolům, kterým bylo posílen výsadkových jednotek o obrněné vozidlo poskytující jim palebnou podporu.

 • Webová prezentace 3D modelů vybraných expozičních areálů Slezského zemského muzea

  🕔03.05.2021

  Cílem bakalářské práce je publikování interaktivních 3D modelů expozic ze dvou vybraných areálů spravovaných Slezským zemským muzeem na webových stránkách tohoto muzea. Konkrétně se jedná se o Areál československého opevnění v Hlučíně-Darkovičkách a Národní památník II. světové války v Hrabyni. V rámci práce byly za pomocí bezpilotního leteckého prostředku pořízeny RGB fotografie expozic, z těch byla následně odvozena detailní 3D mračna reprezentující 3D modely expozic.

 • Vznik a první nasazení jednotek SS

  🕔11.12.2003

  Vznik jednotek Waffen-SS a jejich první boje až do června 1941.

 • Grigorij Andrejevič Rečkalov - nejúspěšnější stíhač na Airacobrách

  🕔24.02.2021

  Životopis nejúspešnejšího stíhacího pilota na strojích Bell P-39 Airacobra, který na nich dosáhl 44 vítězství.

 • Před 150 lety sešla Evropa na scestí

  🕔18.01.2021

  Večer 18. ledna 1871 zářila okna paláce ve Versailles jako v dobách největší slávy Ludvíka XIV. Návštěvníci, kteří se uvnitř veselili, však nebyli dvořané císaře Napoleona III., ale vojáci. Avšak neměli francouzské uniformy, nýbrž pruské, saské, bavorské, württenberské a dalších armád Severoněmeckého spolku, které až na opevněný pás Pas-de-Calais dobyly Francii a obléhaly Paříž. Versailles sloužily při obléhání jako hlavní pruský stan a toho večera zde došlo k události, jež dovršila pruské snahy o sjednocení Německa. Před malou chvílí byl ve velkém Zrcadlovém sále paláce francouzských králů za přítomnosti německých princů, polních maršálů, generálů a dalších vysokých štábních důstojníků prohlášen pruský král Vilem I. císařem nové německé říše a Otto von Bismarck ustanoven říšským kancléřem.

 • 313. československá stíhacia peruť

  🕔27.09.2004

  313. československá stíhací peruť RAF (No.313 (Czechoslovak) fighter squadron RAF) patřila k celkem čtyřem perutím československého letectva v rámci britského královského letectva Royal Air Force.

 • LVT-4 Water Buffalo

  🕔06.05.2021

  Bojovo použité boli po prvý raz na Saipane, ďalej na Guame a Tiniane v lete roku 1944. V Británii bola na základe LVT-4 vyvinutá plameňomentá verzia LVT-4(F) Sea Serpent . Po vojne boli LVT-4 aj vo výzbroji francúzskych ozbrojených síl, ktoré ich nasadili v rámci bojových operácií v Indočíne (Vietnam) a počas Suezskej krízy.

 • Kommandoverband Jaguar

  🕔06.06.2021

  V období druhé světové války se stávaly situace, kdy byly do boje posílány vlastní jednotky v uniformách nepřítele a s jeho výzbroji. Někdy to přinášelo překvapivě dobré výsledky, ale někdy se taktika „trojského koně“ minula účelem a nepřinesla úspěch. Vždy, ale byl tento způsob boje velkým rizikem pro jeho účastníky – v případě zajetí totiž nemohli počítat s žádnou lítosti…

 • Operace Opera – nálet IAF na irácký jaderný reaktor

  🕔07.10.2003

  Irák se snažil o získání atomové zbraně od doby, kdy byla světu předvedena. V roce 1956 byla za podpory americké vlády ustanovena Irácká komise pro atomovou energii. Američané v rámci mírové spolupráce Iráku dodali laboratoře pro atomový výzkum, výsledky svých výzkumů a také školili jejich jaderné vědce. Toto „bratříčkování“ však netrvalo dlouho.

Přehled starších článků

Archivní články

Den D - 6.6.1944

Vylodění v Normandii, označované jako operace NEPTUNE, představuje počáteční fázi operace OVERLORD, jejímž cílem bylo osvobození severozápadní Francie, což mělo vytvořit předpoklad pro následné...

Celkem je zde 6387 zveřejněných článků.
Sekce

Představujeme sekci valka.cz:

Podkategorie

Aktuality

Články

Osobnosti

Jednotky