Main Menu
User Menu

99. lehká pěší divize [1940-1941]

99th Light Infantry Division / 99. leichte Infanterie-Division

     
Název:
Name:
99. lehká pěší divize
Originální název:
Original Name:
99. leichte Infanterie-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
16.11.1940
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
22.10.1941
Nástupce:
Successor:
7. horská divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
16.11.1940-DD.04.1941 2. armáda (ve výstavbě)
DD.04.1941-DD.05.1941 11. armáda (ve výstavbě)
DD.05.1941-DD.06.1941 Vojenský okruh XIII
DD.06.1941-DD.07.1941 6. armáda
DD.07.1941-DD.08.1941 XVII. armádní sbor
DD.08.1941-22.10.1941 XXIX. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
16.11.1940-DD.MM.RRRR Bad Kissingen, ? /

Velitel:
Commander:
10.12.1940-22.10.1941 Chevallerie, Kurt von der (General der Infanterie)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
10.12.1940-15.11.1941 Dělostřelecký pluk 82

Ručně vyplněné položky:
16.11.1940-22.10.1941 Pěší pluk 206
16.11.1940-22.10.1941 Pěší pluk 218
16.11.1940-22.10.1941 Dělostřelecký pluk 82
16.11.1940-22.10.1941 Divizní jednotky 99
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/99-lehka-pesi-divize-1940-1941-t9857#387364Verze : 0
MOD
99. leichte Infanterie-Division
URL : https://www.valka.cz/99-lehka-pesi-divize-1940-1941-t9857#30110Verze : 0
MOD
1940-1941Divizní jednotky 99 Division Units 99 Divisions-Einheit 99
polní doplňovací prapor 99 Field Replacement Battalion 99 Felderstatz-Bataillon 99
protitankový oddíl 99 / protitanmový prapor 99 Anti-tank Section 97 / Anti-tank Battalion 99 Panzerjäger-Abteilung 99 / Panzerjäger Battalion 99
průzkumný oddíl 99 Reconnaissance Section 99 Aufklärungs-Abteilung 99
spojovací oddíl 99. lehké pěší divize Light Infantry Division Signal Section 99 leichte Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 99
podpůrná jednotka 99. lehké pěší divize Light Infantry Division Supply Unit 99 leichte Infanterie-Divisions-Nachschubführer 99
administrativní služba 99. lehké pěší divize Administrative Service 99 Verwaltungsdienste 99
ženijní prapor 99 Pioneer Battalion 99 Pionier-Bataillon 99
spojovací prapor 99 Signal Battalion 99 Signals Battalion 99
zdravotnická služba 99. lehké pěší divize Medical Service 99 Sanitätsdienste 99
veterinární rota 99 Veterinary Company 99 Veterinärkompanie 99
upravil: FiBe
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/99-lehka-pesi-divize-1940-1941-t9857#30112Verze : 0
MOD
99.lehká divize- vznikla koncem listopadu 1940 ve vojenském okrese XIII (norimberk) z částí útvarů od již existujících 3., 46., 254. a 264. pěší divize.
Divize se zúčastnila východního tažení v roce 1941 kde v rámci skupiny armád Jih postupovala na Žitomir a Kiev. Po stažení zpět do domácího vojenského okresu, následovala přestavba ve výcvikovém prostoru Grafenwöhr na novou 7. Gebirgs-Division.Zdroje:
Werner Haupt - Deutsche Spezialdivisionen
James Lukas - Hitlerovy horské jednotky
http://www.axishistory.com
http://www.feldgrau.com
URL : https://www.valka.cz/99-lehka-pesi-divize-1940-1941-t9857#246276Verze : 0
MOD