99. frontový bombardovací letecký pluk [1941-1943]

99th Short-Range Bomber Aviation Regiment
99-й ближний бомбардировочный авиационный полк (99 ббап)
     
Název:
Name:
99. frontový bombardovací letecký pluk 99th Short-Range Bomber Aviation Regiment
Originální název:
Original Name:
99-й Сталинградский ближний бомбардировочный авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.06.1941
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
17.06.1943
Nástupce:
Successor:
96. gardový bombardovací letecký pluk 96th Guards Bomber Aviation Regiment
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.06.1941-DD.08.1941 23. smíšená letecká divize
21.08.1941-12.06.1942 4. záložní letecká skupina
12.06.1942-DD.MM.RRRR 270. bombardovací letecká divize
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 223. bombardovací letecká divize
DD.05.1943-17.06.1943 301. bombardovací letecká divize
DD.06.1941-DD.08.1941 23rd Mixed Aviation Division
21.08.1941-12.06.1942 4th Reserve Aviation Group
12.06.1942-DD.MM.RRRR 270th Bomber Aviation Division
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 223rd Bomber Aviation Division
DD.05.1943-17.06.1943 301st Bomber Aviation Division
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
DD.06.1941-DD.01.1942 Jegorov, Sergej Alexejevič (Polkovnik / Полковник)
DD.01.1942-17.06.1943 Jakobson, Alexandr Jurjevič (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-17.06.1943 Stalingradský
DD.MM.RRRR-17.06.1943 Stalingradskiy
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
v bojujúcej armáde:
25.06.1941 - 23.08.1942
01.12.1942 - 17.06.1943
in the Army in the Field:
25.06.1941 - 23.08.1942
01.12.1942 - 17.06.1943
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
http://allaces.ru/sssr/struct/p/bap99.php
URL : https://www.valka.cz/99-frontovy-bombardovaci-letecky-pluk-1941-1943-t239398#661591 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více