Main Menu
User Menu
Reklama

99. autobusový zdravotnický prapor [1967-1992]

99th Bus Medical Battalion

     
Název:
Name:
99. autobusový zdravotnický prapor
Originální název:
Original Name:
99. autobusový zdravotnický prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1967
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
31.10.1992
Nástupce:
Successor:
3. autobusový zdravotnický prapor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1967-31.10.1992 4. automobilní brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.09.1967-31.10.1992 Komárno, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.09.1967-31.10.1992
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.09.1967-31.10.1992 1. autobusová zdravotnická rota
01.09.1967-31.10.1992 2. autobusová zdravotnická rota
Poznámka:
Note:
01.09.1967-31.10.1992 VÚ 6959 Komárno
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/99-autobusovy-zdravotnicky-prapor-1967-1992-t187153#544910Verze : 0
MOD
Reklama