Main Menu
User Menu

987. smíšený letecký pluk [1942-1943]

987th Mixed Aviation Regiment

987. zmiešaný letecký pluk

987-й смешанный авиационный полк (987 сап)

     
Název:
Name:
987. smíšený letecký pluk
Originální název:
Original Name:
987. zmiešaný letecký pluk 987-й смешанный авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
05.12.1942
Předchůdce:
Predecessor:
987. frontový bombardovací letecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
08.03.1943
Nástupce:
Successor:
použitý na vytvorenie:
435. samostatnej armádnej spojovacej letky a
436. samostatnej armádnej spojovacej letky
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 13. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
05.12.1942-08.03.1943 Kamenev, Alexej Vasilievič (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 05.12.1942 do 08.03.1943
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
http://allaces.ru/sssr/struct/p/bap987.php
parnasse.ru
URL : https://www.valka.cz/987-smiseny-letecky-pluk-1942-1943-t200358#610209Verze : 1
MOD