Main Menu
User Menu

987. frontový bombardovací letecký pluk [1940-1946]

987th Short-Range Bomber Aviation Regiment

987-й ближний бомбардировочный авиационный полк (987 ббап)

     
Název:
Name:
987. frontový bombardovací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
987-й ближний бомбардировочный авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
02.09.1942
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
05.12.1942
Nástupce:
Successor:
987. zmiešaný letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
02.09.1942-31.10.1942 Rezerva Hlavného stanu najvyššieho velenia
31.10.1942-05.12.1942 13. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
02.09.1942-05.12.1942 Kamenev, Alexej Vasilievič (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://allaces.ru/sssr/struct/p/bap987.php
parnasse.ru
URL : https://www.valka.cz/987-frontovy-bombardovaci-letecky-pluk-1940-1946-t217530#610210Verze : 0
MOD