Main Menu
User Menu

96. raketometný oddíl [1951-1956]

96th Rocket-Launcher Division

     
Název:
Name:
96. raketometný oddíl
Originální název:
Original Name:
96. raketometný oddíl
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1951
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1956
Nástupce:
Successor:
313. raketometná brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1951-01.10.1956 Velitelství dělostřelectva 1. sboru
Dislokace:
Deployed:
01.10.1951-01.10.1956 Jelšava, kasárny /
Velitel:
Commander:
01.10.1951-01.10.1956
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1951-01.10.1956 VÚ 1741 Jelšava
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond ČSLA (96. raketometný oddíl)
URL : https://www.valka.cz/96-raketometny-oddil-1951-1956-t59320#213788Verze : 0
MOD