96. gardový bombardovací letecký pluk [1943-RRRR]

96th Guards Bomber Aviation Regiment
96-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк (96 гбап / гв. бап)
     
Název:
Name:
96. gardový bombardovací letecký pluk 96th Guards Bomber Aviation Regiment
Originální název:
Original Name:
96-й Гвардейский Сталинградский Краснознамённый ордена Кутузова III степени бомбардировочный авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
17.06.1943
Předchůdce:
Predecessor:
99. frontový bombardovací letecký pluk 99th Short-Range Bomber Aviation Regiment
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
17.06.1943-DD.MM.RRRR 301. bombardovací letecká divize
17.06.1943-DD.MM.RRRR 301st Bomber Aviation Division
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
17.06.1943-DD.MM.RRRR Jakobson, Alexandr Jurjevič (Podpolkovnik / Подполковник)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Jakobson, Alexandr Jurjevič (Polkovnik / Полковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
17.06.1943-DD.MM.RRRR Stalingradský1)
17.06.1943-DD.MM.RRRR Stalingradskiy1)
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR Rad červenej zástavy
23.02.1945 Rad Kutuzova 3. stupňa
Poznámka:
Note:
v bojujúcej armáde:
17.06.1943 - 08.09.1944
25.11.1944 - 09.05.1945


1) zdedený po predchodcovi
in the Army in the Field:
17.06.1943 - 08.09.1944
25.11.1944 - 09.05.1945


1) inherited from the predecessor
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
https://proza.ru/2015/11/02/1478
https://allaces.ru/sssr/struct/p/bap99.php
URL : https://www.valka.cz/96-gardovy-bombardovaci-letecky-pluk-1943-RRRR-t239426#661652 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více