Main Menu
User Menu

95. gardový bitevní letecký pluk [1943-1948]

95th Guards Assault Aviation Regiment

95. gardový bitevný letecký pluk

95-й гвардейский штурмовой авиационный полк (95 гшап / гв. шап)

     
Název:
Name:
95. gardový bitevní letecký pluk
Originální název:
Original Name:
95-й гвардейский штурмовой Рава-Русский Краснознаменный авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.05.1943
Předchůdce:
Predecessor:
950. bitevní letecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1948
Nástupce:
Successor:
premenený na 131. gardový bitevní letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.05.1943-01.01.1948 5. gardová bitevní letecká divize
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.05.1945 Fedotov, Pjotr Fedotovič (Podpolkovnik / Подполковник)
DD.05.1945-DD.MM.1945 Rachimov, Zakir Chananovič (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
20.07.1944-01.01.1948 Rava-Russkij
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR Rad červenej zástavy
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
forums.airforce.ru
ru.wikipedia.org
kolo-sva.net
URL : https://www.valka.cz/95-gardovy-bitevni-letecky-pluk-1943-1948-t241138#667070Verze : 0
MOD
Znakom rýchleho rozpoznania lietadiel 95. gardového bitevného leteckého pluku boli na konci vojny dva zvislé pruhy na trupe, jeden pred a jeden za päťcípou hviezdou, ako je to zrejmé z priloženej fotografie.

Uprostred snímku je príslušník pluku, pilot Bajzulla Akižanovič Akižanov (Байзулла Акижанович Акижанов)

https://ava.org.ru/shap/95g.htm

URL : https://www.valka.cz/95-gardovy-bitevni-letecky-pluk-1943-1948-t241138#667084Verze : 4
MOD