Main Menu
User Menu
Reklama

92. automobilní rota [1962-1969]

92nd Automobile Company

     
Název:
Name:
92. automobilní rota
Originální název:
Original Name:
92. automobilní rota
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1962
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1969
Nástupce:
Successor:
Speciální dopravní rota
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1962-01.09.1965 Velitelství dělostřelectva
01.09.1965-01.11.1966 Velitelství raketového vojska a dělostřelectva
01.11.1966-01.09.1969 Správa raketového vojska a dělostřelectva
Dislokace:
Deployed:
01.09.1962-01.09.1964 Humenné, ? /
01.09.1964-01.09.1969 Dašice, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.09.1962-01.09.1964 VÚ 5108 Humenné
01.09.1964-01.09.1969 VÚ 5108 Dašice
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/92-automobilni-rota-1962-1969-t187051#544755Verze : 1
MOD
Reklama