Main Menu
User Menu

905. centrum specializované ženijní podpory [2021- ]

905th Center for Specialized Engineer Support

905. centrum špecializovanej ženijnej podpory

     
Název:
Name:
905. centrum specializované ženijní podpory
Originální název:
Original Name:
905. centrum špecializovanej ženijnej podpory
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.2021
Předchůdce:
Predecessor:
Národní centrum EOD a RCHBO
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.2021-DD.MM.RRRR 91. ženijní pluk
Dislokace:
Deployed:
01.11.2021-DD.MM.RRRR Nováky, Sklad Trebianka
01.11.2021-DD.MM.RRRR Zemianske Kostoľany, Kasárna

Velitel:
Commander:
01.11.2021-DD.MM.RRRR Mihalovič, František (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.seredonline.sk?
eod.mil.sk
e-bulletin MO SR č. 43/2021
https://zmluvy.mosr.sk/index.php?ID=495801
URL : https://www.valka.cz/905-centrum-specializovane-zenijni-podpory-2021-t246722#681833Verze : 0
MOD

Citace :

Zameranie a činnosť 905. centra špecializovanej bojovej podpory zostávajú rovnaké ako bolo zameranie NC EOD a RCHBO. 905. centrum špecializovanej bojovej podpory bude výcvikovým a školiacim zariadením rezortu MO SR pre pyrotechnikov, EOD špecialistov, odborný muničný personál na práce s výbušninami a muníciou, ako aj pre špecialistov RCHBO na prácu s reálnymi chemickými látkami s autorizáciou na vydávanie oprávnení. Zároveň bude autorizovaným pracoviskom pre výrobu a nakladanie s reálnymi chemickými látkami, bude vykonávať analýzy toxických chemických látok a tvorbu operačných postupov na obnovu bezpečnosti pre rezort obrany a orgány štátnej správy a samosprávy.
Zdroj: https://eod.mil.sk/97903/?pg=1
URL : https://www.valka.cz/905-centrum-specializovane-zenijni-podpory-2021-t246722#683794Verze : 0
MOD
Útvar prevzal pôvodný znak Národného centra EOD a RCHBO, v ktorom sa zmenilo len záhlavie, kde je miesto pôvodného textu NÁRODNÉ CENTRUM EOD a RCHBO nový text v tvare:
905. CENTRUM
ŠPECIALIZOVANEJ BOJOVEJ
PODPORY NOVÁKYZdroj: Purdek, Imrich: 905. centrum špecializovcanej bojovej podpory Nováky; Obrana 5/2022, MO SR

905. centrum specializované ženijní podpory [2021- ] - Znak 905. centra špecializovanej bojovej podpory

Znak 905. centra špecializovanej bojovej podpory
URL : https://www.valka.cz/905-centrum-specializovane-zenijni-podpory-2021-t246722#697480Verze : 1
MOD