Main Menu
User Menu

90. jezdecká zdravotnická četa [1939-1939]

90 pluton sanitarny konny/90th Horse Medical Platoon

     
Název:
Name:
90. jezdecká zdravotnická četa
Originální název:
Original Name:
90 pluton sanitarny konny 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:

Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939 2)
Následovník:
Successor:

Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-08.09.1939 Podleská jezdecká brigáda 2)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-DD.08.1939 Białystok/kasárny 10. hulánského pluku
DD.08.1939-DD.08.1939 Białystok-???/přesun /
DD.08.1939-DD.09.1939 ???/??? /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-DD.09.1939 Narkowicz, Czesław (kapitan dr) 3)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Poznámka:
Note:
1) V mobilizační tabulce je označen jako jezdecká zdravotnická četa typ I č. 90 (pluton sanitarny konny typ I nr 90 - Horse Medical Platoon Type I No. 90).
2) O činnosti a zániku čety nejsou v polských zdrojích uvedeny žádné údaje. Podle velitele brigády byla činná do 08.09.1939 nebo 09.09.1939. Její další osudy mu nejsou známy.
3) Pravděpodobně unikl zajetí (není v seznamu zajatých). Ve Varšavském povstání byl lékařem zdravotnictva Varšavské oblasti Zemské armády (zástupce náčelníka a hlavní chirurg jednotek Vedení diverze Hlavního velitelství Zemské armády – Zastępca Szefa i Naczelny Chirurg Sanitariatu Oddziałów Kedywu KG AK). Po povstání odjel z Varšavy s raněnými.
Zdroje:
Sources:
www.1944.pl
lekarzepowstania.pl
Kmicic-Skrzyński, Ludwik: Relacje i opracowania, Załącznik 2 – OdeB Podlaskiej BK, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.17/A/1
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny "W" i jego ewolucja, Oficyna Wydawnicza "Adiutor", Warszawa 2010

URL : https://www.valka.cz/90-jezdecka-zdravotnicka-ceta-1939-1939-t174393#516702Verze : 0
MOD