Main Menu
User Menu
Reklama

9. ženijní prapor [1951-1954]

9th Engineer Battalion

     
Název:
Name:
9. ženijní prapor
Originální název:
Original Name:
9. ženijní prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1951
Předchůdce:
Predecessor:
9. ženijní rota
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1954
Nástupce:
Successor:
9. ženijní rota
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1951-01.11.1954 9. pěší divize
Dislokace:
Deployed:
01.10.1951-01.10.1953 Komárno, kasárny /
01.10.1953-01.11.1954 Sereď, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.10.1951-01.10.1953 VÚ 4434 Komárno
01.10.1953-01.11.1954 VÚ 4434 Sereď
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/9-zenijni-prapor-1951-1954-t187140#544884Verze : 0
MOD
Reklama