9. tanková divize [1940-1945]

9th Tank Division
9. Panzer-Division
     
Název:
Name:
9. tanková divize 9th Tank Division
Originální název:
Original Name:
9. Panzer-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
03.01.1940
Předchůdce:
Predecessor:
4. lehká divize 4th Light Division
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
03.01.1940-DD.05.1940 Hlavní velitelství pozemního vojska
DD.05.1940-DD.06.1940 18. armáda
DD.06.1940-DD.07.1940 XIV. armádní sbor (motorizovaný)
DD.07.1940-DD.06.1941 XXXX. armádní sbor (motorizovaný)
DD.06.1941-DD.07.1941 Velitelství záložního vojska
DD.07.1941-DD.10.1941 XIV. armádní sbor (motorizovaný)
DD.10.1941-21.06.1942 XXXXVIII. armádní sbor (motorizovaný)
21.06.1942-DD.07.1942 XXXXVIII. tankový sbor
DD.07.1942-DD.08.1942 XXIV. tankový sbor
DD.08.1942-24.09.1942 Skupina armád Střed
24.09.1942-26.09.1942 XXIV. tankový sbor
26.09.1942-25.10.1942 XXXXVIII. tankový sbor
25.10.1942-DD.12.1942 9. armáda
DD.12.1942-DD.01.1943 XXIX. armádní sbor
DD.01.1943-DD.03.1943 XXVII. armádní sbor
DD.03.1943-DD.04.1943 Scheeleho sbor
DD.04.1943-DD.05.1943 Skupina armád Střed
DD.05.1943-DD.07.1943 2. tanková armáda
DD.07.1943-DD.08.1943 XXXXVII. tankový sbor
DD.08.1943-DD.09.1943 XXXXI. tankový sbor
DD.09.1943-DD.10.1943 XXIX. armádní sbor
DD.10.1943-DD.11.1943 XXXX. tankový sbor
DD.11.1943-DD.01.1944 LVII. tankový sbor
DD.01.1944-DD.02.1944 XXX. armádní sbor
DD.02.1944-DD.03.1944 6. armáda
DD.03.1944-DD.04.1944 IV. tankový sbor
DD.04.1944-DD.05.1944 Skupina armád B
DD.05.1944-DD.08.1944 Skupina armád G
DD.08.1944-DD.09.1944 II. tankový sbor SS
DD.09.1944-DD.10.1944 LXXXI. armádní sbor
DD.10.1944-DD.11.1944 II. tankový sbor SS
DD.11.1944-DD.12.1944 Skupina armád B
DD.12.1944-DD.01.1945 XXXXVII. tankový sbor
DD.01.1945-DD.02.1945 LVIII. tankový sbor
DD.02.1945-DD.04.1945 LXXXI. armádní sbor
DD.04.1945-DD.04.1945 LVIII. tankový sbor
DD.04.1945-08.05.1945 LXVI. armádní sbor
03.01.1940-DD.05.1940 High Command of the Army
DD.05.1940-DD.06.1940 18th Army
DD.06.1940-DD.07.1940 XIV Army Corps (motorized)
DD.07.1940-DD.06.1941 XXXX Army Corps (motorized)
DD.06.1941-DD.07.1941 Replacement Army Command
DD.07.1941-DD.10.1941 XIV Army Corps (motorized)
DD.10.1941-21.06.1942 XXXXVIII Army Corps (motorized)
21.06.1942-DD.07.1942 XXXXVIII Tank Army
DD.07.1942-DD.08.1942 XXIV Tank Corps
DD.08.1942-24.09.1942 Army Group Centre
24.09.1942-26.09.1942 XXIV Tank Corps
26.09.1942-25.10.1942 XXXXVIII Tank Corps
25.10.1942-DD.12.1942 9th Army
DD.12.1942-DD.01.1943 XXIX Army Corps
DD.01.1943-DD.03.1943 XXVII Army Corps
DD.03.1943-DD.04.1943 Corps von Scheele
DD.04.1943-DD.05.1943 Army Group Centre
DD.05.1943-DD.07.1943 2nd Tank Army
DD.07.1943-DD.08.1943 XXXXVII Tank Corps
DD.08.1943-DD.09.1943 XXXXI Tank Corps
DD.09.1943-DD.10.1943 XXIX Army Corps
DD.10.1943-DD.11.1943 XXXX Tank Corps
DD.11.1943-DD.01.1944 LVII Tank Corps
DD.01.1944-DD.02.1944 XXX Army Corps
DD.02.1944-DD.03.1944 6th Army
DD.03.1944-DD.04.1944 IV Tank Corps
DD.04.1944-DD.05.1944 Army Group B
DD.05.1944-DD.08.1944 Army Group G
DD.08.1944-DD.09.1944 II SS Tank Corps
DD.09.1944-DD.10.1944 LXXXI Army Corps
DD.10.1944-DD.11.1944 II SS Tank Corps
DD.11.1944-DD.12.1944 Army Group B
DD.12.1944-DD.01.1945 XXXXVII Tank Corps
DD.01.1945-DD.02.1945 LVIII Tank Corps
DD.02.1945-DD.04.1945 LXXXI Army Corps
DD.04.1945-DD.04.1945 LVIII Tank Corps
DD.04.1945-08.05.1945 LXVI Army Corps
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
03.01.1940-14.04.1942 Hubicki, Alfred Eduard Franz Ritter von (Generalleutnant)
15.04.1942-26.07.1942 Baeßler, Johannes (Generalleutnant)
27.07.1942-03.08.1942 Hülsen, Heinrich Hermann von (Generalmajor)
04.08.1942-21.07.1943 Scheller, Walter (Generalleutnant)
22.07.1943-20.10.1943 Jollasse, Erwin (Generalleutnant)
20.10.1943-27.11.1943 Schulz, Johannes (Generalmajor)
27.11.1943-28.11.1943 Sperling, Max (Oberst)
28.11.1943-10.08.1944 Jollasse, Erwin (Generalleutnant)
10.08.1944-02.09.1944 Sperling, Max (Oberst)
03.09.1944-16.09.1944 Müller, Gerhard (Generalmajor)
16.09.1944-28.12.1944 Elverfeldt, Harald Freiherr von (Generalleutnant)
28.12.1944-DD.02.1945 Mellenthin, Friedrich Wilhelm von (Generalmajor)
DD.02.1945-06.03.1945 Elverfeldt, Harald Freiherr von (Generalleutnant)
06.03.1945-08.05.1945 Zollenkopf, Helmut (Oberst)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
03.01.1940-18.12.1942 Necker, Hannes Horst von (Oberstleutnant)
18.12.1942-15.01.1943 Wentzel, Arnold (Hauptmann)
15.01.1943-15.01.1944 Rücker, Wilhelm von (Oberstleutnant)
15.01.1944-10.03.1944 Reichhelm, Günther (Oberstleutnant)
10.03.1944-15.09.1944 Troitzsch, Johannes (Major)
15.09.1944-08.05.1945 Grolman, Friedrich von (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
03.01.1940-08.05.1945 Divizní jednotky 60
03.01.1940-08.05.1945 Division Units 60
Čestný název:
Honorary Name:
-
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/9-tankova-divize-1940-1945-t3807#462247 Verze : 0
OOB - podzim 1940


HQ - štáb
- Divisional Staff - štáb divize
- Motorcycle Platoon - motocyklová četa
- Mapping Detachment (mot) - motorizovaný mapový oddíl
33. Panzer Regiment - 33.tankový pluk
- Panzer Signals Platoon - tanková spojovací četa
- Light Panzer Platoon - četa lehkých tanků
- 2 x Battalion - 2 prapory
9. Schützen Brigade - 9.střelecká brigáda
- 2 x Regiment - 2 pluky
- Motorcycle Battalion - motocyklový prapor
50. Panzerjäger Battalion - 50.protitankový prapor
- Signals Platoon (mot) - motorizovaná spojovací četa
- 3 x Panzerjäger Company (mot) - 3 motorizované protitankové roty
- Battery of 47. Heavy Machine Gun Battalion (self-propelled) - samohybná baterie 47.praporu těžkých kulometů
9. Reconnaissance Battalion - 9.průzkumný prapor
- Signals Platoon (mot) - motorizovaná spojovací četa
- Armroed Car Company - rota obrněných vozidel
- Motorcycle Company - motocyklová rota
- Heavy Reconnaissance Company (mot) - těžká motorizovaná průzkumná rota
102. Artillery Regiment - 102.dělostřelecký pluk
- Support Detachment (mot) - motorizovaný podpůrný oddíl
- 3 x Battalion (mot) - 3 motorizované prapory
- Observation Company (mot) - motorizovaná pozorovací rota
85. Signals Battalion - 85.spojovací prapor
- Panzer Telephone Company - tanková telefonická rota
- Panzer Radio Company - tanková radiová rota
- Light Signals Supply Column (mot) - lehká motorizovaná spojovací zásobovací kolona
86. Pioneer Battalion (mot) - 86.motorizovaný ženijní prapor
- Panzer Pioneer Company - tanková ženijní rota
- 2 x Pioneer Company (mot) - 2 motorizované ženijní roty
- Brüko B (mot) - motorizovaná mostní rota B
- Brüko K (mot) - motorizovaná mostní rota K
- Light Pioneer Supply Column (mot) - lehká motorizovaná ženijní zásobovací kolona
Supply & Support Units - zásobovací a podpůrné jednotky
URL : https://www.valka.cz/9-tankova-divize-1940-1945-t3807#11046 Verze : 0
OOB - 1943


HQ - štáb
- Divisional Staff - štáb divize
- Mapping Detachment (mot) - motorizovaný mapový oddíl
33. Panzer Regiment - 33.tankový pluk
- Regimental Staff - štáb pluku
- Signals Platoon - spojovací četa
- Regimental Band - plukovní hudba
- Battalion - prapor
10. Panzergrenadier Regiment - 10.pluk pancéřových granátníků
- Regimental Staff - štáb pluku
- Regimental Band - plukovní hudba
- Regimental Staff Company - plukovní štábní rota
- Battalion (half-track) - prapor polopásových vozidel
- Battalion (mot) - motorizovaný prapor
- Infantry Gun Company (mot) - motorizovaná rota pěchotních děl
- Flak Company (self-propelled) - samohybná protiletadlová rota
11. Panzergrenadier Regiment - 11.plukpancéřových granátníků
- Regimental Staff - štáb pluku
- Regimental Band - plukovní hudba
- Regimental Staff Company - plukovní štábní rota
- 2 x Battalion (mot) - 2 motorizované prapory
- Infantry Gun Company (mot) - motorizovaná rota pěchotních děl
- Flak Company (self-propelled) - samohybná protiletadlová rota
50. Panzerjäger Battalion - 50.protitankový prapor
- Panzerjäger Company (mot) - motorizovaná protitanková rota
- Panzerjäger Company (self-propelled) - samohybná protitanková rota
- Flak Company (self-propelled) - samohybná protiletadlová rota
9. Reconnaissance Battalion - 9.průzkumný prapor
- Armored Car Platoon - četa obrněných vozidel
- 2 x Reconnaissance Company (half-track) - 2 průzkumné roty polopásových vozidel
- Armored Car Company - rota obrněných vozidel
- Luchs Company
- Heavy Reconnaissance Company (mot) - těžká motorizovaná průzkumná rota
- Light Reconnaissance Supply Column (mot) - lehká motorizovaná průzkumná zásobovací kolona
76. Panzer Artillery Regiment - 76.tankový dělostřelecký pluk
- Regimental Staff - štáb pluku
- 2 x Battalion - 2 prapory
- Battalion (self-propelled) - samohybný prapor
- Battalion (mot) - motorizovaný prapor
- Observation Battery (mot) - motorizovaná pozorovací baterie
287. Army Flak Battalion - 287.armádní protiletadlový prapor
- Staff & Staff Battery (mot) - štáb a motorizovaná štábní baterie
- 2 x Heavy Flak Battery (mot) - 2 těžké motorizované protiletadlové baterie
- Light Flak Battery (mot) - lehká motorizovaná protiletadlová baterie
- Flak Battery (self-propelled) - samohybná protiletadlová baterie
- Light Flak Supply Column (mot) - lehká motorizovaná protiletadlová zásobovací kolona
86. Panzer Pioneer Battalion - 86.tankový ženijní prapor
- Battalion Staff - štáb praporu
- Pioneer Company (half-track) - ženijní rota polopásových vozidel
- 2 x Pioneer Company (mot) - 2 motorizované ženijní roty
- Brüko K Bridging Column - mostní rota K,mostní kolna
- Light Signals Supply Column (mot) - lehká motorizovaná spojovací zásobovací kolona
85. Panzer Signals Battalion - 85.tankový spojovací prapor
- Panzer Telephone Company - tanková telefonická rota
- Panzer Radio Company - tanková radiová rota
- Light Signals Supply Column (mot) - lehká motorizovaná spojovací zásobovací kolona
Supply & Support Units - zásobovací a podpůrné jednotky
URL : https://www.valka.cz/9-tankova-divize-1940-1945-t3807#11047 Verze : 0
Stručná historie 9. tankové divize

Vznikla v roce 1940 ze 4. lehké divize. V květnu 1940 bojovala 9. tanková divize v Holandsku. Operovala u Bredy, Antverp a také v Belgii. Poté pomáhala při obklíčení Dunkerque. V druhé části francouzského tažení bojovala u Amiensu a Lyonu. Od září do prosince 1940 byla umístěna v Polsku a potom byla vyslána na Balkán, kde bojovala v Jugoslávii.
V roce 1941, během operace "Barbarossa", útočila ve Skupině armád Jih, ale již v červenci byla převelena ke Skupině armád Střed. Bojovala u Kursku a Dněpru.
Po zhroucení východní fronty byla odvelena do Francie. Na jihu Francie v Nimes vytvořily zbytky 9. tankové divize po spojení s 155. záložní tankovou divizí novou divizi. Po spojeneckém vylodění v Normandii sváděla 9. tanková divize boje s Američany a Poláky u Falais. V září 1944 bojovala v okolí Cách a následující měsíc byla posílena Tankovou brigádou 105. V prosinci 1944 byla součástí německého uskupení, které provedlo protiútok v Ardenách.
V březnu 1945 kapitulovala v Porúří.
URL : https://www.valka.cz/9-tankova-divize-1940-1945-t3807#11048 Verze : 0
Nositelé Rytířského kříže kteří byli příslušníci 9. Panzer Division:
Wilhelm Appel 5/14/1941
Ludwig Bauer 4/29/1945
Friedrich Bauer 9/13/1943
Heinrich Berner 10/27/1944
Willibald Borowietz 7/24/1941
Edwin-Oskar-Heinrich Dietz 8/15/1940
Alois Eckert 8/3/1942
Franz Edtbauer 6/4/1944
Hans-Henning Eichert 3/14/1942
Harald Elverfeldt 12/9/1944
Dieter Glaesche 4/17/1945
Walter Gorn 4/20/1941
Georg Gruener 11/25/1941
Joachim Gutmann 9/18/1942
Heinrich Hendriks 3/26/1943
Alfred Hubicki 4/20/1941
Fritz Iwand 5/15/1940
Fritz Jacoby 4/3/1943
Josef Knotzer 3/23/1945
Franz Kohout 12/4/1941
Ewald Kraus 3/26/1944
Hans-Joachim Kuenzel 9/22/1941
Leopold Liehl 3/31/1943
Ernst Metelmann 8/22/1943
Heinz Michelsen 2/18/1945
Franz Muttenthaler 12/11/1944
Erich Pelz 10/6/1944
Karl Pfannkuche 3/17/1945
Heinrich Puettcher 4/14/1945
Friedrich Rass 11/30/1943
Johann Reich 11/29/1944
Helmut Scharf 7/20/1944
Walther Scheller 4/3/1943
Wilhelm Schmalz 11/28/1940
Johannes Schulz 9/19/1943
Kurt Schumacher 1/15/1945
Kurt Speidel 9/22/1941
Max Sperling 4/6/1944
Theodor Sponeck 9/12/1941
Wilhelm Steger 4/20/1943
Erwin Strasser 3/5/1945
Max Treptau 3/11/1945
Alfred Tykiel 8/6/1941
Heinz Unger 9/4/1941
Ferdinand Wegerer 10/8/1943
Gerhard Willig 3/7/1943
URL : https://www.valka.cz/9-tankova-divize-1940-1945-t3807#40234 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více