Main Menu
User Menu

9. rota horského pěšího pluku 2 [1933-1938]

9th Company of the 2nd Mountain Infantry Regiment

     
Název:
Name:
9. rota horského pěšího pluku 2
Originální název:
Original Name:
9. rota horského pěšího pluku 2
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1933
Předchůdce:
Predecessor:
1. rota horského praporu VI
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 249
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1933-24.09.1938 III. prapor horského pěšího pluku 2
Dislokace:
Deployed:
15.09.1933-24.09.1938 Ružomberok, kasárny /

Velitel:
Commander:

Výzbroj:
Armament:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústredný archív Bratislava, fond Horský pěší pluk 2
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/9-rota-horskeho-pesiho-pluku-2-1933-1938-t166529#501246Verze : 0
MOD