Main Menu
User Menu
Reklama

9. pěší divize [1914-1919]

9. Infanterie-Division

9. Infanterie-Division
9. pešia divízia


Sídlo jednotky:


1914 - GlogauPodriadené jednotky:17. Infanterie–Brigade / Glogau
17. pešia brigáda / sídlo: Glogau


18. Infanterie–Brigade / Liegnitz
18. pešia brigáda /sídlo: Legnica(Poľsko)


9.Kavallerie–Brigade / Glogau
9. jazdecká brigáda / sídlo: Glogau


9. Feldartillerie – Brigade / Glogau
9. brigáda poľného delostrelectva /sídlo. Glogau


Súčasťou divízie boli aj jednotky , ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:


Westpreußisches Ulanen-Regiment Kaiser Alexander III. von Rußland Nr. 1
Hulánsky pluk ruského cára Alexandra III. (západopruský) č. 1


Division-Brückentrain-Abteilung 9
Divízny oddiel tylovej stavby mostov č. 9


Nadradené stupne:


5. Armee - 5. armáda
V. Armeekorps – 5. armádny zbor
Velitelia:1914 – generálporučík Richard von Conta ( do začiatku vojny)
1914 - generálmajor Conrado Paschen ( neskôr generálporučík)Zdroje:
wiki.genealogy.net
http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/9-pesi-divize-1914-1919-t66393#234965Verze : 0
MOD
Reklama