Main Menu
User Menu
Reklama

9. paradesantní divize [1944-1945]

9th Parachute Division

9. Fallschirm-Jäger-Division

     
Název:
Name:
9. paradesantní divize
Originální název:
Original Name:
9. Fallschirm-Jäger-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
12.12.1944
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
02.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
12.12.1944-08.04.1945 Vojenský okruh II
08.04.1945-19.04.1945 XI. tankový sbor SS
19.04.1945-02.05.1945 LVI. tankový sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
12.12.1944-02.03.1945 Wilke, Gustav (Generalleutnant)
02.03.1945-19.04.1945 Bräuer, Bruno (Generalleutnant)
19.04.1945-02.05.1945 Herrmann, Harry (Oberstleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.02.1945-DD.MM.RRRR Engel, Heinrich (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.02.1945-02.05.1945 Paradesantní pluk 27
DD.02.1945-02.05.1945 Výsadkový dělostřelecký pluk 9
DD.02.1945-02.05.1945 Výsadkový minometný prapor 9
DD.02.1945-02.05.1945 Výsadkový oddíl stíhačů tanků 9
DD.02.1945-02.05.1945 Výsadkový ženijní prapor 9
17.03.1945-02.05.1945 Paradesantní pluk 25

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Georg TESSIN: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
fr.wikipedia.org
https://www.ww2.dk/ground/fallschirm/9fjd.htm
www.lexikon-der-wehrmacht.de
URL : https://www.valka.cz/9-paradesantni-divize-1944-1945-t2977#428918Verze : 3
MOD
9. Fallschirm-Jäger-Division
fr.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/9-paradesantni-divize-1944-1945-t2977#611912Verze : 0
MOD
Výstavba 9. parašutistické divize byla plánovaná na říjen 1944, ale uskutečnila se až v lednu 1945. dle rozhodnutí OKL byl zvolen Wehrkreis II za výstavbu této divize. Luftwaffe přidělila divizi důstojníky a mužstvo z létajících posádek (jejichž eskadry byly zrušeny v důsledku nedostatku letadel), Wehrkreis II přispěl záložními jednotkami z pomořanských posádek. výstavba divize probíhala v týlových oblastech 11. Armee a později 3. Pz.Armee .
General d. Fallsch.Tr. Bräuer – jeden z prvních důstojníků výsadkového vojska, naposledy velitel na řeckých ostrovech – řevzal velení divize. Ale brzy byl odvelen.
Divize se měla skládat ze Fallsch.Jäg.Rgt. 25, 26 a 27, které ale nebyly nikdy kompletně naplněny, oproti tomu byl protitankový oddíl o třech rotách pod velením Ob. Hermanna zformován rychle. S daleko větším zpožděním vznikaly ženijní prapor se třemi rotami, spojovací oddíl se dvěma rotami, Fallsch.AR 9, obdržel své dva oddíly ze stávajících jednotek Luftwaffe.
I/Fallsch.Jäg.R. 25 opustil po krátkém čase divizi a stal se samostným Fallsch.Jäg.Btl. 67. Tento prapor byl ještě koncem února 1945 naložen na Ju 52 a nákladní kluzáky a vysazen v okolí Breslau (Vratislavy). Krátce poté následovaly II. a III./Fallsch.Jäg.R 26 které byly také vysazeny u Breslau. Tyto tři prapory se zapojily do bojů v rámci posádky „Festung Breslau“ až do její kapitulace.
Divizní složky – nyní pod velením Ob. Hermanna – bojovaly v řadách XI. SS-Korpsu na Oderské frontě a ustoupily koncem dubna do Berlína.
Divize obdržela obranné úseky G a H v severní části Berlína za svou bojovu oblast a v následných dnech bránila severovýchodní předměstí říšského hlavního města proti útočícím tankovým svazkům Rudé armády. Protože divize bojovala ještě jako celistvý útvar, byla určena pro úlohu úderného čela při plánovaném průlomu na západ, který byl ale Hitlerem zrušen. Tak zůstaly parašutisté 9. Fallsch.Jäg.D v Berlíně až do 2.května 1945 než město kapitulovalo.
URL : https://www.valka.cz/9-paradesantni-divize-1944-1945-t2977#172755Verze : 0
MOD
9. Fallschirm-Jäger-Division


Divize byla zformována v prosinci 1944 v oblasti Štětína pod velením generála Bruna Bräuera jakožto jedna z posledních parašutistických divizí nacistického Německa. Byla tvořena zejména ze zbytků leteckého personálu Luftwaffe. Jako taková neměla parašutistický výcvik, který byl ukončen v polovině roku 1944. Prakticky fungovala jako divize „pěší". V Lednu 1945 byla divize přesunuta do Breslau(Wroclavi. Kde byli po tvrdých bojích s rudou armádou dva prapory divize zcela zničeny. Na začátku dubna 1945 byla divize již oslabena z původního počtu 11600 mužů na 8000 mužů 15.dubna 1945 před ofenzívou na Berlín čítala divize 6758 mužů. V bitvě o Seelowské výšiny(1945) ,kterých byla divize také přítomna. Byla divize umístěna na frontu mezi Seelow a Neuhardenberg. 16.dubna 1945 se divize pod silnou dělostřeleckou palbou 1.běloruského frontu maršála Žukova podlomila. Ráno 17.dubna kdy, divize dostává určitou obrněnou podporu se přesto znovu zhroutí. Poté velitel divize Bräuer prodělá nervové zhroucení a na žádost Hermanna Göringa je nahrazen novým velitelem plukovníkem Harrym Herrmannem ,který jím zůstane až do rozprášení divize 2.května 1945. Dne 19.dubna 1945 se zbytky divize nacházeli uvnitř vnějšího obraného okruhu Berlínských U-bahn. V noci z 1. na 2. května se zbytky divize pokusili zaútočit na Spandauskou radnici ve ,které bylo umístěno sovětské kulometné hnízdo,které decimovalo německé jednotky ,které se snažily uniknout do Havelu přes Charlottenbrücke. Koncem 2. května 1945 byla divize zcela rozprášena. Generál Bräuer čelil po válce obviněním řeckého soudy za spolu účast na zvěrstvech Krétě spáchaných roku 1941. V prosinci 1946 byl odsouzen k trestu smrti a 20.května 1947 v den výročí invaze vojsk osy na Krétu byl popraven. Plukovník Harry Herrmann byl zajat v bitvě o Berín(1945) a ze sovětského zajetí byl propuštěn v roce 1955. V roce 1957 vstupuje do Bundeswehru z kterého odchází v roce 1967 do důchodu jako plukovník a zástuoce velitele 1. Luftlande-Division a velitel Luftlande-Lufttransportschule Altenstadt. Zemřel 12.března 1995.

www.feldgrau.com
en.wikipedia.org
www.axishistory.com

URL : https://www.valka.cz/9-paradesantni-divize-1944-1945-t2977#715361Verze : 2