Main Menu
User Menu

9. oddělení (válečného materiálu) hlavního štábu [1945-1950]

9th Department (War Equipment) of Headquarters of the Armed Forces

     
Název:
Name:
9. oddělení (válečného materiálu) hlavního štábu
Originální název:
Original Name:
9. oddělení (válečného materiálu) hlavního štábu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.08.1950
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.06.1945-15.08.1950 Hlavní štáb branné moci
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-15.08.1950 Praha /
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.06.1945-DD.MM.RRRR, ( )
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Hájek, František (Plukovník)
DD.MM.RRRR-15.08.1950, ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Hlavní štáb branné moci)
URL : https://www.valka.cz/9-oddeleni-valecneho-materialu-hlavniho-stabu-1945-1950-t123472#420665Verze : 0
MOD