Main Menu
User Menu
9 mm Ultra, 9 mm Police, 9 mm Super


Německý experimenttální náboj z roku 1936. V 60. letech minulého století byly obnoveny práce na tomto náboji a v roce 1984 byl normalizován podle CIP jako 9 x 18, střely 6,1 - 6,5 g. Na snímku je náboj z původní konstrukce firmy Gustav Genschow, Durlach, Německo. Vpravo je náboj 9 mm Luger, foto autor.


Pramen: J. Hýkel, V. Malimánek „Náboje do ručních palných zbraní“ Naše vojsko Praha 1998 A. Andersen, V. Andresen, T. Stromstad „Cartridge Cases“ nákladem vlastním, Norsko 1995.
URL CZ: https://www.valka.cz/9-mm-Ultra-t126822#429444Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/9-mm-Ultra-t126822#429444Version : 0