Main Menu
User Menu

9. lehký obrněný jezdecký pluk "Numancia" [1986-2010]

9th Armored Light Cavalry Regiment "Numancia"

Regimiento de Caballería Ligero Acorazado "Numancia" nº9 (RCLAC 9)


     
Název:
Name:
9. lehký obrněný jezdecký pluk "Numancia"
Originální název:
Original Name:
Regimiento de Caballería Ligero Acorazado "Numancia" nº9 (RCLAC 9)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.05.1986
Předchůdce:
Predecessor:
9. obrněný jezdecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.2010
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.05.1986-01.01.2010 2. jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.05.1986-DD.05.1987 Zaragoza, základna San Baudilio de Llobregat
DD.05.1987-01.01.2010 Zaragoza, základna General Ricardos

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.05.1986-01.01.2010 Lehká obrněná jezdecká skupina "Cazadores de Tetuán" I/9

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
caballipedia.es

URL : https://www.valka.cz/9-lehky-obrneny-jezdecky-pluk-Numancia-1986-2010-t82659#613093Verze : 3
MOD
Regiment bol sformovaný vojvodom z Osasuny roku 1707 na základe dekrétu kráľa Felipe V a z dobovými zvyklosťami niesol meno svojho plukovníka až do roku 1718 kedy 2.2. mu bolo udelené meno "Numancia" na pamiatku historického odporu mesta ktoré bolo blízko dnešnej Sorie proti Rímskemu Impériu. Na základe reformy 27.10.1814 do regimentu boli zakompované druhá švadróna drgúnov zo Sorie a švadróna Katalánsky husáry z Villa de Valls. Na základe rozpustenia Konštitučnej armády roku 1823 regiment zmizol a bol rozpustený, ale už 1.1.1842 sa znovu sformoval v Alcalá de Henares. V rokoch 1845 až 1850 sídli regiment v laza de Granada ako regiment kavalérie "Numancia" č.2 v 1850 dostáva inštitút kopijníkov a 14.2.1849 dostáva číslo 12 kopijnícky. Roku 1850 je preložený do Plaza de Ciudad Real a následne je usídlená v Villa de Vicálvaro (Madrid).
16.2.1852 je odoslaný do Barcelony ako regiment kavalérie “Numancia″ 14 de Lanceros roku 1860 sa vracia do Madridu. Na základe kráľovského rozkazu je roku 1865 vyslaný do Burgos a berie pomenovanie regiment kavalérie “Numancia″ 7 de Lanceros. 1899-1901 sa nachádza v la Plaza de Barcelona odkial je preložený do Villanueva y la Geltrú a do Villafranca del Penedés odkial sa znovu navráti do Barcelóny v 1903. Roku 1931 rozkazom vlády Republiky, je regiment "Numancia" 11 spolu s regimentom kavalérie "Santiago" 9 zlúčené do regimentu kavalérie loveckej 9 so sídlom v Barcelóne a adoptovaním mena "Santiago". Počas občianskej vojny bol regiment kavalérie "Santiago" zničený a časti bývalého regimentu "Numacia" rozpadnuté na jednotlivé skupiny. Koncom občianskej vojny je armáda reorganizovaná a v Barcelone je sformovaná skupina pre prieskum a využitia č 4 ako súčasť IV Armády a v 1940 dostáva pomenovanie Zmiešaný regiment kavalérie č 14.
21.12.1943 znovu dostáva svoje povodné pomenovanie Regiment kavalérie loveckej č.9 "Numancia" Na základe reorganizácie a novej výzbroje a vybavenia roku 1965 sa premenoval na Regimient horskej kavalérie obrnenej “Numancia″ Nº 9. 1.1.1987 bol regiemnt preložený do Zaragoza (Aragón) ako Regiment ľahkej kavalérie "Numancia" Nº 9.

Vo svojom štíte má motto "PRIUS FLAMMIS COMBUSTA QUAM ARMIS NUMANTIA VICTA″ (Numancia, radšej spálená plameňmi ako premožená zbraňami).
Je vyzbrojený kolesovými obrnenými vozidlami s veľkou potenciou streľby, ktorých úlohou sú rýchle prieskumné misie vzdialené od vlastných línii a patrí spolu s Plukom No 11 “España″ k najrýchlejším telesám brigády.
Dnes regiment číslo 9 sídli v Zaragoze (Aragón) a je súčasťou Brigády de Kavalérie "Castillejos″ II so sídlom v Zaragoza a tovrí súčasť síl rýchlej reakcie.

Misie tohto regimentu:
* Vojna o následníctvo (1708-1714)
* Expedicia na Siciliu (1718-1720)
* Vojna v Afrike (1732)
* Vojna s Talianskom (1742-1746)
* Vojna s Portugalskom (1762)
* Expedícia v Amerike (1777)
* Vojna s Anglickom (1781-1782)
* Vojna s Franciou (1793-1794)
* Vojna za nezávislosť (1808-1812)
* Obrana Melille (1848)
* Druhá občianska vojna (1873-1875)
* Vojna na Kube (1895-98)
* Kampaň v Maroku (1924-25)
* Občianska vojna (1936-1939)
* Bosnia a Herzegovina (1992-1996 pod vlajkou OSN, ďalej v rámci operácie NATO a EU)
* Kosovo (1999-2009)

zdoj: www.ejercito.mde.es, Ministerio de Defensa de España, rozne (lokálna tlač, TV)
9. lehký obrněný jezdecký pluk Numancia [1986-2010] - štandarda regimentu

štandarda regimentu
URL : https://www.valka.cz/9-lehky-obrneny-jezdecky-pluk-Numancia-1986-2010-t82659#302931Verze : 2
MOD