Main Menu
User Menu

9. dělostřelecká brigáda [1914-1919]

9. Feldartillerie -Brigade

9.Feldartillerie-Brigade
9. brigáda poľného delostrelectva


Sídlo jednotky:


1914 - Glogau


Podriadené jednotky:Feld-Artillerie-Regiment von Podbielski (1. Niederschlesiches) Nr.5
Pluk poľného delostrelectva von Podbielski (1. dolnosliezsky) č. 5


2. Niederschlesiches Feld-Artillerie-Regiment Nr.41
Pluk poľného delostrelectva(2. dolnosliezsky) č.41

Nadradené stupne:1914


5. Armee - 5. armáda
V. Armee-Korps - V. armádny zbor
9.Division - 9. divíziaVeliteľ:
Zdroje:


wiki.genealogy.net


http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/9-delostrelecka-brigada-1914-1919-t65206#232258Verze : 0
MOD