Main Menu
User Menu

9. bugský hulánský pluk [1907-1918]

9-й уланский Бугский полк

     
Název:
Name:
9. bugský hulánský pluk
Originální název:
Original Name:
9-й уланский Бугский полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
19.12.1907
Předchůdce:
Predecessor:
26. bugský dragounský pluk
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1918
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1913-DD.MM.1918 9. jezdecká divize
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1907-DD.07.1914 Bělaja Cerkov/Bílá Cerekev /
DD.07.1914-DD.MM.1918 východoevropské válčiště

Velitel:
Commander:
19.12.1917-23.04.1911 Bjuntig, Alexej Georgijevič (Polkovnik / Полковник)
03.05.1911-17.02.1914 Lopuchin, Dmitrij Alexandrovič (Polkovnik / Полковник)
DD.04.1914-DD.MM.1915 kníže Gagarin, (Polkovnik / Полковник)
30.10.1915-02.02.1916 Saveljev, Viktor Zacharovič (Polkovnik / Полковник)
02.02.1916-25.11.1916 Saveljev, Viktor Zacharovič (Geněral-major / Генерал-майор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
19.12.1907-DD.07.1914 9. bugský hulánský pluk Arcivévody rakouského Františka Ferdinanda
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Datumy jsou dle Gregoriánského kalendáře
Zdroje:
Sources:
V.K.Šenk: Spravočnaja knižka Imperatorskoj glavnoj kvartiry - Kavalerija, 1909
https://regiment.ru/
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/9-bugsky-hulansky-pluk-1907-1918-t121342#415555Verze : 0
MOD