Main Menu
User Menu
Reklama
8 x 58 R Sauer & Sohn


Původně černoprachý německý lovecký náboj později laborovaný bezdýmným prachem. Náboj by zaveden firmou Sauer & Sohn koncem 19. století, po 2. sv. válce byl vyráběn už jen ojediněle. Střela 12,7 g má úsťovou rychlost 572 m/sec. Náboj na snímku vyrobila firma Deutsche Waffen und Munitionfabrik, Německo. Vpravo je náboj 7,92 x 57. Foto autor.


Pramen: J. Hýkel, V. Malimánek „Náboje do ručních palných zbraní“ Naše vojsko Praha 1998 A. Andersen, V. Andresen, T. Stromstad „Cartridge Cases“ nákladem vlastním, Norsko 1995.
URL : https://www.valka.cz/8x58R-S-S-t124219#423260Verze : 0
Reklama