Main Menu
User Menu
8 x 47 R Schützen


Německý, černoprachý, sportovní náboj uvedený na trh kolem roku 1880. Je téměř totožný s Rakousko-uherským nábojem 8 x 46,5 R rovněž používaným střeleckými spolky. V případě obou nábojů jsou balistická data neznámá. Náboj na snímku vyrobila firma Babette Stahl, Metalhulsenfabrik Suhl, Thuringe, Německo, vpravo je náboj 7,62x 39. Foto autor.


Pramen: A. Andersen, V. Andresen, T. Stromstad „Cartridge Cases“ nákladem vlastním, Norsko 1995.
URL : https://www.valka.cz/8x47-R-t146477#470196Verze : 0