Main Menu
User Menu

887. noční lehký bombardovací letecký pluk [1944-RRRR]

887th Night Light Bomber Aviation Regiment

887. nočný ľahký bombardovací letecký pluk

887-й ночной легкобомбардировочный авиационный полк (887 нлбап)

     
Název:
Name:
887. noční lehký bombardovací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
887-й ночной легкобомбардировочный авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.01.1944
Předchůdce:
Predecessor:
887. dopravný letecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
14.01.1944-27.06.1946 208. nočná bombardovacia letecká divízia
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
DD.01.1944-DD.MM.RRRR Bogolepov, Vladimir Ivanovič (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 14.01.1944 do 11.05.1945
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
iremember.ru
URL : https://www.valka.cz/887-nocni-lehky-bombardovaci-letecky-pluk-1944-RRRR-t219508#614044Verze : 0
MOD
Podľa spomienok bývalého príslušníka 887. leteckého pluku Alexandra Vasilieviča Vjatkina (po vojne akademického maliara) sa pluk v roku 1945 pripravoval na udelenie významného označenia "gardový" a na gardovú mala byť premenovaná aj nadriadená 208. letecká divízia. Ani divízia ani pluk však toto označenie nedostal. Čo sa udialo?

Po prekročení poľsko-nemeckých hraníc vznikla krátka prestávka v bojoch. Preto sa príslušníci pluku rozhodli vykúpať sa v priestoroch nedaľeko stojaceho nemeckého liehovaru. Boli tam veľké kotly, do ktorých stačilo naliať vodu, zakúriť a bolo možné sa vykúpať v teplej vode. Ako prví sa išli okúpať príslušníci 1. letky. Keď sa dlho nevracali, vybrali sa za nimi príslušníci 2. letky. Aj po tých sa zľahla zem. Tak išli vojaci a dôstojníci 3. letky. Keď sa ani oni v predpokladaný čas nevrátili, velenie pluku prepadlo panike a vybralo sa do "kúpeľov". Hoci očakávali najhoršie, teda wehrwolfmi vystrieľaný personál pluku, skutočnosť bola omnoho prozaickejšia. Na mieste našli všetkých príslušníkov pluku spitých pod obraz boží. Ukázalo sa, že v nádržiach liehovaru zostalo množstvo alkoholu, ktoré bolo škoda neochutnať. Velenie pluku sa snažilo túto udalosť zatajiť, no nepodarilo sa, keďže pluk bol dva dni nebojaschopný. Následkom bolo zastavenie procesu udelenia označenia "gardový" pluku i nadriadenej divízii. Navyše od tej doby začali pluku prezývať "bimborský", keďže bimbor bolo v miestnom poľskom nárečí označenie samohonky (doma pálenej pálenky).

iremember.ru
URL : https://www.valka.cz/887-nocni-lehky-bombardovaci-letecky-pluk-1944-RRRR-t219508#614058Verze : 5
MOD