Main Menu
User Menu

887. dopravní letecký pluk [1942-1944]

887th Transport Aviation Regiment

887. dopravný letecký pluk

887-й транспортный авиационный полк (887 трап)

     
Název:
Name:
887. dopravní letecký pluk
Originální název:
Original Name:
887-й транспортный авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
22.05.1942
Předchůdce:
Predecessor:
353. samostatná spojovacia letka
Datum zániku:
Disbanded:
DD.01.1944
Nástupce:
Successor:
887. nočný ľahký bombardovací letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
22.05.1942-DD.MM.RRRR 3. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
22.05.1942-DD.01.1944 Bogolepov, Vladimir Ivanovič (Kapitan / Kапитан)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 22.05.1942 do 01.05.1943
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
https://allaces.ru/sssr/struct/p/bap887.php
https://podvignaroda.ru/?#id=10051192
URL : https://www.valka.cz/887-dopravni-letecky-pluk-1942-1944-t199780#593500Verze : 0
MOD