Main Menu
User Menu

881. samostatný smíšený letecký pluk [1942-1943]

881st Separate Mixed Aviation Regiment

881. samostatný zmiešaný letecký pluk

881-й отдельный смешанный авиационный полк (881 осап)

     
Název:
Name:
881. samostatný smíšený letecký pluk
Originální název:
Original Name:
881-й отдельный смешанный авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.05.1942
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
10.03.1943
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.05.1942-10.03.1943 4. úderná armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
01.06.1942-DD.MM.RRRR Zavjalov, Anatolij Ivanovič (Kapitan / Kапитан)
DD.MM.RRRR-10.03.1943 Zavjalov, Anatolij Ivanovič (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 10.05.1942 do 10.03.1943

- v júni 1942 bola do pluku začlenená 352. samostatná spojovacia letka, ktorá plnila úlohy nočnej bombardovacej letky

- po zrušení pluku bola z tejto letky vytvorená Samostatná armádna spojovacia letka 4. údernej armády
Zdroje:
Sources:
https://www.proza.ru/2016/09/05/103
http://allaces.ru/sssr/struct/p/sap881.php
URL : https://www.valka.cz/881-samostatny-smiseny-letecky-pluk-1942-1943-t199768#611046Verze : 0
MOD