Main Menu
User Menu

870. noční lehký bombardovací letecký pluk [1942-1942]

870th Night Light Bomber Aviation Regiment

870. nočný ľahký bombardovací letecký pluk

870-й ночной легкобомбардировочный авиационный полк (870 нлбап)

     
Název:
Name:
870. noční lehký bombardovací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
870-й ночной легкобомбардировочный авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.05.1942
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.12.1942
Nástupce:
Successor:
rozformovaný
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1942-DD.12.1942 218. nočná bombardovacia letecká divízia
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.11.1942 Spiridovskij, Konstantin (Podpolkovnik / Подполковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 15.05.1942 do 25.11.1942
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
https://allaces.ru/sssr/struct/p/bap870.php
URL : https://www.valka.cz/870-nocni-lehky-bombardovaci-letecky-pluk-1942-1942-t219563#614135Verze : 0
MOD
Z návrhov na udelenie vyznamenaní príslušníkom 870. leteckého pluku je zrejmé, že v septembri, októbri a ešte i 11. novembra roku 1942 tieto podpisoval veliteľ pluku podpolkovnik K. Spiridovskij. Dňa 21.11.1942 je však už pod návrhmi podpísaný ako tzv. vrid (dočasne poverený velením) veliteľa pluku kapitan Ušakov. Verejne dostupné zdroje dovoľujú urobiť záver, že veliteľom pluku bol s najväčšou pravdepodobnosťou Konstantin Spiridovskij, absolvent Borisoglebského leteckého učilišťa s rokom vyradenia - 1926.

pamyat-naroda.ru
pamyat-naroda.ru
pamyat-naroda.ru
https://www.bvvaul.ru/content/vypuskniki/1926.php

URL : https://www.valka.cz/870-nocni-lehky-bombardovaci-letecky-pluk-1942-1942-t219563#614137Verze : 5
MOD