Main Menu
User Menu

85. gardový stíhací letecký pluk [1943-1992]

85th Guards Fighter Aviation Regiment

85-й гвардейский истребительный авиационный полк (85 гиап)

     
Název:
Name:
85. gardový stíhací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
85-й гвардейский истребительный Севастопольский Краснознаменный ордена Богдана Хмельницкого авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
18.03.1943
Předchůdce:
Predecessor:
2. stíhací letecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1992
Nástupce:
Successor:
prevzatý Letectvom Ukrajiny
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
18.03.1943-15.07.1991 6. gardová stíhacia letecká divízia
15.07.1991-01.01.1992 138. stíhacia letecká divízia
Dislokace:
Deployed:
DD.05.1945-17.08.1945 Židlochovice, ? /
17.08.1945-DD.10.1951 Odesa, ? /
23.10.1951-21.08.1968 Merseburg, ? /
21.08.1968-30.10.1968 České Budějovice, ? /
30.10.1968-01.07.1991 Merseburg, ? /
01.07.1991-15.07.1991 Falkenberg, ? /
15.07.1991-01.01.1992 Starokonstantinov, ? /

Velitel:
Commander:
18.03.1943-20.12.1943 Zalesskij, Ivan Pavlovič (Podpolkovnik / Подполковник)
21.12.1943-21.04.1944 Baskakov, Konstantin Fjodorovič (Major / Mайор)
21.04.1944-31.12.1945 Smoljakov, Platon Jefimovič (Podpolkovnik / Подполковник)
DD.08.1966-DD.06.1967 Pančenko, Pjotr Petrovič (Polkovnik / Полковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
24.05.1944-DD.MM.RRRR Sevastopoľskij (Севастопольский)
Vyznamenání:
Decorations:
14.11.1944 Rad Bohdana Chmelnického
05.04.1945 Rad Červenej zástavy
Poznámka:
Note:
v bojujúcej armáde:
18.03.1943 - 12.05.1944
14.07.1944 - 11.05.1945


- 15.07.1991 bol ku pluku pripojený 168. stíhací letecký pluk
Zdroje:
Sources:
Анохин, В., Быков, М.: Все истребительные авиаполки Сталина. Первая полная энциклопедия, Яуза-пресс, 2014. ISBN 978-5-9955-0707-9
ru.wikipedia.org
www.ww2.dk
URL : https://www.valka.cz/85-gardovy-stihaci-letecky-pluk-1943-1992-t184844#539510Verze : 5
MOD

85. gardový stíhací Sevastopolský letecký pluk vyznamenaný Radom Červenej zástavy a Radom Bohdana Chmelnického
85. gardový stíhací letecký pluk (85. GIAP) vznikol Výnosom Ľudového komisariátu obrany ZSSR № 128 zo dňa 18.03.1943 pretransformovaním z 2. IAP. Súčasne došlo k pretransformovaniu 268. IAD na 6. gardovú stíhaciu divíziu (6. GIAD).


V období od 13.05.1944 do 13.07.1944 nebol pluk zapojený do priamich bojov. V zostave 6. GIAD sa nachádzal v rezerve Hlavného stanu najvyššieho velenia a venoval sa plánu bojového výcviku. K lietadlám Jak-1, ktoré mal pluk v stave, pribudli nové stíhačky Jak-9.


Za vyznamenanie sa v bojoch s nemeckými okupantmi a za oslobodenie mesta Sevastopol bolo pluku rozkazom Hlavného stanu najvyššieho velenia № 0136 zo dňa 24.05.1944 udelené čestné pomenovanie "Sevastopolský".


Dňa 14.07.1944 v zostave 6. GIAD sa pluk stal súčasťou 2. leteckej armády a zapojil sa do bojovej činnosti 1. ukrajinského frontu. Spoločne s nadriadenou 6. GIAD bol pluk 13.09.1944 prevedený do 5. leteckej armády 2. ukrajinského frontu.


Za vzorné plnenie úloh velenia v boji s nemeckými uchvatiteľmi, za dobytie mesta Debrecín a pri tom prejavené vysoké hrdinstvo a odvahu bol dňa 14.11.1944 Výnosom prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR 85. GIAP vyznamenaný Radom Bohdana Chmelnického II. triedy.


Od 01.04.1945 do 28.04.1945 prebehla dodávka a zvládnutie nových stíhačiek Jak-3.


Za vzorné plnenie bojových úloh velenia v bojoch s nemeckými uchvatiteľmi, za dobytie mesta Budapešť a pri tom prejavené vysoké hrdinstvo a odvahu jeho príslušníkov bol pluk dňa 05.04.1945 Výnosom prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR 85. GIAP vyznamenaný Radom Červenej zástavy.


Z operujúcej armády bol pluk vyradený 11.05.1945.


Povojnové osudy pluku


(in progress)Анохин, В., Быков, М.: Все истребительные авиаполки Сталина. Первая полная энциклопедия, Яуза-пресс, 2014. ISBN 978-5-9955-0707-9
URL : https://www.valka.cz/85-gardovy-stihaci-letecky-pluk-1943-1992-t184844#539536Verze : 11
MOD

Bojová činnosť


Druh bojovej úlohySpolu19411942194319441945
útoky na pozemné vojská
648
589
-
27
32
-
na nepriateľské letiská
83
48
28
7
-
-
prieskum
892
248
451
109
24
2
voľné stíhanie
36
-
-
-
-
36
zachytenie nepriateľských lietadiel
1176
534
122
283
232
6
osobitné úlohy
118
-
-
57
61
-
podpora svojich vojsk
6082
3053
658
586
1243
522
stíhacie krytie
4648
203
589
2044
1597
215
Spolu bojových letov
13683
4675
1848
3170
3189
781
Анохин, В., Быков, М.: Все истребительные авиаполки Сталина. Первая полная энциклопедия, Яуза-пресс, 2014. ISBN 978-5-9955-0707-9
URL : https://www.valka.cz/85-gardovy-stihaci-letecky-pluk-1943-1992-t184844#539537Verze : 0
MOD

Zostrelené nepriateľské lietadlá


Podľa typovSpolu19411942194319441945
stíhacie lietadlá
zostrelené v leteckom súboji
zničené na letiskách

263
12

29
12

43
-

82
-

85
-

14
-
bombardovacie lietadlá
zostrelené v leteckom súboji
zničené na letiskách

85
11

20
6

15
1

29
-

20
4

1
-
iných druhov
zostrelené v leteckom súboji

27

9

4

10

3

1
Spolu
zničené v leteckom súboji
zničené na zemi
398
375
23
76
58
18
63
62
1
121
121
0
122
118
4
16
16
0Pri útokoch na pozemné ciele bolo zničených:
8 tankov, 53 guľometov, 38 diel, 484 automobilov, 27 autocisterien, 80 motocyklov, 6 traktorov, 110 povozov, 5 lokomotív, 3 železničné vagóny, 1 vojenský vlak, 2 železničné drezíny, 1 parník, 26 pontónov, 2 mosty, 2 motorové člny, 15 vlečných nákladných člnov a 2 sklady munície.Анохин, В., Быков, М.: Все истребительные авиаполки Сталина. Первая полная энциклопедия, Яуза-пресс, 2014. ISBN 978-5-9955-0707-9
URL : https://www.valka.cz/85-gardovy-stihaci-letecky-pluk-1943-1992-t184844#539547Verze : 4
MOD

Vlastné straty lietadiel


Druh stratySpolu19411942194319441945
BOJOVÉ
zostrelené v leteckom súboji
zostrelené protilietadlovou paľbou
zničené na letisku
nevrátilo sa z bojového letu

65
17
6
49

15
14
-
10

17
-
2
14

25
2
-
19

7
1
4
6

1
-
-
-
Celkom
137
39
33
46
18
1
NEBOJOVÉ
letecké nehody
havárie
odpísané pre opotrebenie

9
18
61

1
1
25

-
5
3

3
6
10

5
6
15

-
-
8
Celkom
88
27
8
19
26
8
Spolu
225
66
41
65
44
9

Podľa typov lietadiel:


17 I-16
24 I-153
94 Jak-1
1 Jak-7B
12 Jak-9D
15 LaGG-3
1 Po-2


(do týchto údajov nie sú započítané stroje vyradené pre opotrebenie)Анохин, В., Быков, М.: Все истребительные авиаполки Сталина. Первая полная энциклопедия, Яуза-пресс, 2014. ISBN 978-5-9955-0707-9
URL : https://www.valka.cz/85-gardovy-stihaci-letecky-pluk-1943-1992-t184844#539549Verze : 0
MOD

Vlastné straty na ľuďoch


Druh stratyCelkomPilotiMechanici
zahynuli v leteckom súboji
32
32
-
nevrátili sa z bojového letu
45
45
-
zomreli na následky zranení
1
-
1
zahynuli pri leteckej nehode
14
12
2
zahynuli pri náletoch
2
1
1
ostatné nebojové
7
1
6
Spolu
101
91
10

Podľa rokov:


1941 18 (17 pilotov, 1 mechanik)
1942 22 (pilotov)
1943 43 (38 pilotov, 5 mechanici)
1944 16 (13 pilotov, 3 mechanik)
1945 2 (1 pilot, 1 mechanik)


Анохин, В., Быков, М.: Все истребительные авиаполки Сталина. Первая полная энциклопедия, Яуза-пресс, 2014. ISBN 978-5-9955-0707-9
URL : https://www.valka.cz/85-gardovy-stihaci-letecky-pluk-1943-1992-t184844#539550Verze : 4
MOD