Main Menu
User Menu

85. gardový stíhací letecký pluk [1943-1992]

85th Guards Fighter Aviation Regiment

85-й гвардейский истребительный авиационный полк (85 гиап / гв. иап)

     
Název:
Name:
85. gardový stíhací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
85 гвардейский истребительный авиационный Севастопольский Краснознаменный ордена Богдана Хмельницкого полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
18.03.1943
Předchůdce:
Predecessor:
2. stíhací letecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1992
Nástupce:
Successor:
prevzatý Letectvom Ukrajiny
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
18.03.1943-15.07.1991 6. gardová stíhacia letecká divízia
15.07.1991-01.01.1992 138. stíhacia letecká divízia
Dislokace:
Deployed:
DD.05.1945-17.08.1945 Židlochovice, ? /
17.08.1945-DD.10.1951 Odesa, ? /
23.10.1951-21.08.1968 Merseburg, Merseburg Airfield / Аэродром Мерзебург /
21.08.1968-30.10.1968 České Budějovice, Letiště České Budějovice /
30.10.1968-01.07.1991 Merseburg, Merseburg Airfield / Аэродром Мерзебург /
01.07.1991-15.07.1991 Falkenberg, Falkenberg Airfield / Аэродром Фалькенберг /
15.07.1991-01.01.1992 Starokonstantinov, ? /

Velitel:
Commander:
18.03.1943-20.12.1943 Zalesskij, Ivan Pavlovič (Podpolkovnik / Подполковник)
21.12.1943-21.04.1944 Baskakov, Konstantin Fjodorovič (Major / Mайор)
21.04.1944-31.12.1945 Smoljakov, Platon Jefimovič (Podpolkovnik / Подполковник)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
DD.08.1966-DD.06.1967 Pančenko, Pjotr Petrovič (Polkovnik / Полковник)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
24.05.1944-01.01.1992 Sevastopoľskij
Vyznamenání:
Decorations:

14.11.1944

Řád Bohdana Chmělnického, 2. stupeň
Order of Bohdan Chmielnicki, 2nd Class
Opден Богдана Хмелницкого 2-й степени
-

05.04.1945

Řád rudého praporu /1943-1991/
Order of the Red Banner /1943-1991/
Орден Красного Знамени
-

Poznámka:
Note:
v bojujúcej armáde:
18.03.1943 - 12.05.1944
14.07.1944 - 11.05.1945


- 15.07.1991 bol ku pluku pripojený 168. stíhací letecký pluk
Zdroje:
Sources:
Анохин, В., Быков, М.: Все истребительные авиаполки Сталина. Первая полная энциклопедия, Яуза-пресс, 2014. ISBN 978-5-9955-0707-9
ru.wikipedia.org
www.ww2.dk
URL : https://www.valka.cz/85-gardovy-stihaci-letecky-pluk-1943-1992-t184844#539510Verze : 5
MOD

85. gardový stíhací Sevastopolský letecký pluk vyznamenaný Radom Červenej zástavy a Radom Bohdana Chmelnického
85. gardový stíhací letecký pluk (85. GIAP) vznikol Výnosom Ľudového komisariátu obrany ZSSR № 128 zo dňa 18.03.1943 pretransformovaním z 2. IAP. Súčasne došlo k pretransformovaniu 268. IAD na 6. gardovú stíhaciu divíziu (6. GIAD).


V období od 13.05.1944 do 13.07.1944 nebol pluk zapojený do priamich bojov. V zostave 6. GIAD sa nachádzal v rezerve Hlavného stanu najvyššieho velenia a venoval sa plánu bojového výcviku. K lietadlám Jak-1, ktoré mal pluk v stave, pribudli nové stíhačky Jak-9.


Za vyznamenanie sa v bojoch s nemeckými okupantmi a za oslobodenie mesta Sevastopol bolo pluku rozkazom Hlavného stanu najvyššieho velenia № 0136 zo dňa 24.05.1944 udelené čestné pomenovanie "Sevastopolský".


Dňa 14.07.1944 v zostave 6. GIAD sa pluk stal súčasťou 2. leteckej armády a zapojil sa do bojovej činnosti 1. ukrajinského frontu. Spoločne s nadriadenou 6. GIAD bol pluk 13.09.1944 prevedený do 5. leteckej armády 2. ukrajinského frontu.


Za vzorné plnenie úloh velenia v boji s nemeckými uchvatiteľmi, za dobytie mesta Debrecín a pri tom prejavené vysoké hrdinstvo a odvahu bol dňa 14.11.1944 Výnosom prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR 85. GIAP vyznamenaný Radom Bohdana Chmelnického II. triedy.


Od 01.04.1945 do 28.04.1945 prebehla dodávka a zvládnutie nových stíhačiek Jak-3.


Za vzorné plnenie bojových úloh velenia v bojoch s nemeckými uchvatiteľmi, za dobytie mesta Budapešť a pri tom prejavené vysoké hrdinstvo a odvahu jeho príslušníkov bol pluk dňa 05.04.1945 Výnosom prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR 85. GIAP vyznamenaný Radom Červenej zástavy.


Z tzv. bojujúcej armády bol pluk vyradený 11.05.1945.


Povojnové osudy pluku


Dňa 16. júna 1946 začalo preškoľovanie na americké stroje typu Bell P-63 Kingcobra, dodané na konci vojny v rámci zmluvy o pôžičke a prenájme (Lend-Lease Act). O päť rokov neskôr sa pluk v týždni od 23.10. do 28.10.1951 presunul zo zostavy 48. leteckej armády, patriacej pod Odeský vojenský okruh do podriadenosti 24. leteckej armády na letisko Brandis. O týždeň na to sa v pluku začína "prúdová éra". Začiatkom novembra 1951 totiž začalo preškoľovanie leteckého personálu na stíhacie lietadlá MiG-15.


Z blížiacim sa koncom existencie ZSSR bol pluk 15. júla 1991 vyňatý zo zostavy 6. gardovej stíhacej leteckej divízie a predislokovaný na Ukrajinu, konkrétne na letisko Starokonstantinov. Tam sídliaci 168. stíhací letecký pluk bol včlenený do 85. GIAP.


Január 1992 znamenal koniec existencie pluku ako súčasti Vzdušných síl Sovietskej armády, pretože so vznikom samostatnej Ukrajiny sa pluk stal súčasťou rodiacich sa Ozbrojených síl Ukrajiny.


Skutočný koniec existencie pluku s vyše sedemdesiat ročnou históriou znamenal október 2003, kedy bol 85. gardový stíhací letecký pluk rozformovaný.Anochin, V.A., Bykov, M.J.: Vsje istrebiteľnyje aviapolki Stalina. Pervaja polnaja encyklopedija. Jauza-Press, 2014 (Анохин, В. А.; Быков, М. Ю.: Все истребительные авиаполки Сталина. Первая полная энциклопедия. Яуза-пресс, 2014, ISBN 978-5-9955-0707-9)
URL : https://www.valka.cz/85-gardovy-stihaci-letecky-pluk-1943-1992-t184844#539536Verze : 15
MOD

Bojová činnosť


Druh bojovej úlohySpolu19411942194319441945
útoky na pozemné vojská
648
589
-
27
32
-
na nepriateľské letiská
83
48
28
7
-
-
prieskum
892
248
451
109
24
2
voľné stíhanie
36
-
-
-
-
36
zachytenie nepriateľských lietadiel
1176
534
122
283
232
6
osobitné úlohy
118
-
-
57
61
-
podpora svojich vojsk
6082
3053
658
586
1243
522
stíhacie krytie
4648
203
589
2044
1597
215
Spolu bojových letov
13683
4675
1848
3170
3189
781
Анохин, В., Быков, М.: Все истребительные авиаполки Сталина. Первая полная энциклопедия, Яуза-пресс, 2014. ISBN 978-5-9955-0707-9
URL : https://www.valka.cz/85-gardovy-stihaci-letecky-pluk-1943-1992-t184844#539537Verze : 0
MOD

Zostrelené nepriateľské lietadlá


Podľa typovSpolu19411942194319441945
stíhacie lietadlá
zostrelené v leteckom súboji
zničené na letiskách

263
12

29
12

43
-

82
-

85
-

14
-
bombardovacie lietadlá
zostrelené v leteckom súboji
zničené na letiskách

85
11

20
6

15
1

29
-

20
4

1
-
iných druhov
zostrelené v leteckom súboji

27

9

4

10

3

1
Spolu
zničené v leteckom súboji
zničené na zemi
398
375
23
76
58
18
63
62
1
121
121
0
122
118
4
16
16
0Pri útokoch na pozemné ciele bolo zničených:
8 tankov, 53 guľometov, 38 diel, 484 automobilov, 27 autocisterien, 80 motocyklov, 6 traktorov, 110 povozov, 5 lokomotív, 3 železničné vagóny, 1 vojenský vlak, 2 železničné drezíny, 1 parník, 26 pontónov, 2 mosty, 2 motorové člny, 15 vlečných nákladných člnov a 2 sklady munície.Анохин, В., Быков, М.: Все истребительные авиаполки Сталина. Первая полная энциклопедия, Яуза-пресс, 2014. ISBN 978-5-9955-0707-9
URL : https://www.valka.cz/85-gardovy-stihaci-letecky-pluk-1943-1992-t184844#539547Verze : 4
MOD

Vlastné straty lietadiel


Druh stratySpolu19411942194319441945
BOJOVÉ
zostrelené v leteckom súboji
zostrelené protilietadlovou paľbou
zničené na letisku
nevrátilo sa z bojového letu

65
17
6
49

15
14
-
10

17
-
2
14

25
2
-
19

7
1
4
6

1
-
-
-
Celkom
137
39
33
46
18
1
NEBOJOVÉ
letecké nehody
havárie
odpísané pre opotrebenie

9
18
61

1
1
25

-
5
3

3
6
10

5
6
15

-
-
8
Celkom
88
27
8
19
26
8
Spolu
225
66
41
65
44
9

Podľa typov lietadiel:


17 I-16
24 I-153
94 Jak-1
1 Jak-7B
12 Jak-9D
15 LaGG-3
1 Po-2


(do týchto údajov nie sú započítané stroje vyradené pre opotrebenie)Анохин, В., Быков, М.: Все истребительные авиаполки Сталина. Первая полная энциклопедия, Яуза-пресс, 2014. ISBN 978-5-9955-0707-9
URL : https://www.valka.cz/85-gardovy-stihaci-letecky-pluk-1943-1992-t184844#539549Verze : 0
MOD

Vlastné straty na ľuďoch


Druh stratyCelkomPilotiMechanici
zahynuli v leteckom súboji
32
32
-
nevrátili sa z bojového letu
45
45
-
zomreli na následky zranení
1
-
1
zahynuli pri leteckej nehode
14
12
2
zahynuli pri náletoch
2
1
1
ostatné nebojové
7
1
6
Spolu
101
91
10

Podľa rokov:


1941 18 (17 pilotov, 1 mechanik)
1942 22 (pilotov)
1943 43 (38 pilotov, 5 mechanici)
1944 16 (13 pilotov, 3 mechanik)
1945 2 (1 pilot, 1 mechanik)


Анохин, В., Быков, М.: Все истребительные авиаполки Сталина. Первая полная энциклопедия, Яуза-пресс, 2014. ISBN 978-5-9955-0707-9
URL : https://www.valka.cz/85-gardovy-stihaci-letecky-pluk-1943-1992-t184844#539550Verze : 4
MOD