Main Menu
User Menu

844. samostatný dopravní letecký pluk [1942-1945]

844th Detached Transport Aviation Regiment

844. samostatný dopravný letecký pluk

844-й отдельный транспортный авиационный полк (844 отап)

     
Název:
Name:
844. samostatný dopravní letecký pluk
Originální název:
Original Name:
844-й отдельный транспортный авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
16.04.1942
Předchůdce:
Predecessor:
697. dopravný letecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
DD.12.1945
Nástupce:
Successor:
245. samostatná zmiešaná letka
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.07.1942-DD.MM.RRRR 14. letecká armáda
23.02.1944-DD.MM.RRRR 13. letecká armáda
DD.04.1944-DD.MM.RRRR 14. letecká armáda
DD.02.1945-DD.MM.RRRR 4. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
16.04.1942-DD.06.1944 Lužkin, Sergej Nikanorovič (Podpolkovnik / Подполковник)
DD.07.1944-DD.MM.RRRR Podoľskij, Ivan Jefimovič (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
v bojujúcej armáde:
16.04.1942 - 26.11.1944
19.02.1945 - 09.05.1945
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
https://allaces.ru/sssr/struct/p/trap844.php
trizna.ru
URL : https://www.valka.cz/844-samostatny-dopravni-letecky-pluk-1942-1945-t220482#615830Verze : 0
MOD