Main Menu
User Menu

8,2x45 Krnka

8,2 Krnka


Náboj známého Karla Krnky, syna neméně známého Sylvestra Krnky. Otec i syn se významně podíleli na vývoji zbraní a střeliva v 19. a počátkem 20. století. Náboj je z 90. let 19. století pro Krnkovu samonabíjecí !! kulovnici, značně předběhl svou dobu a vyráběla ho jenom firma Georg Roth Vídeň nebo Bratislava, Rakousko-Uhersko. Stojí za povšimnutí jeho podobnost s poválečným (II WW) nábojem ing. Farlíka 7,5 (7,62) x 45. Vpravo je náboj 7,92 x 57. Foto autor.


Pramen: J. Hýkel, V. Malimánek „Náboje do ručních palných zbraní“ Naše vojsko Praha 1998 A. Andersen, V. Andresen, T. Stromstad „Cartridge Cases“ nákladem vlastním, Norsko 1995.
URL : https://www.valka.cz/8-2x45-Krnka-t122947#419240Verze : 0