Válka v Koreji 1950-1953

Autor: Evžen Petřík / Oněgin 🕔︎︎ 👁︎ 30.553

IV. Vylodění u Inčchonu

Již během ústupových bojů gen. MacArthur plánoval operaci, při které by Severokorejci byli napadeni z týlu. Nyní, když Pusanský perimetr odolal, mohli spojenci přejít do útoku. MacArthur počítal s vyloďovací operací, která měla proběhnout v okolí města Inčchon, nedaleko Soulu. Pro akci byla vyčleněna legendární 1. divize námořní pěchoty, tzv. „Kožené krky“, která byla doplněna dalšími třemi pluky námořní pěchoty. Druhou divizí byla 7. pěší divize, poslední z okupačních sil v Japonsku, která ještě nebyla nasazena do bojů. Inčchon byl z taktického hlediska vhodným cílem, nicméně hladkému průběhu operace bránily zvláště nepříhodné geografické podmínky, se kterými se vojenští plánovači museli vypořádat.

Největším problémem byl rozdíl mezi přílivem a odlivem, který činil téměř deset metrů. V době odlivu by totiž vojáky na pevnině dělilo od vyloďovacích jednotek široké pásmo bahna a jednotky by tak byly prakticky odříznuty a izolovány. Další překážkou, zvláště pro velké námořní lodě, byla úzká přístupová cesta k přístavu, Američany nazývána Průlivem létající ryby, a v neposlední řadě také mohutný betonový vlnolam. Snad nikdo kromě samotného MacArthura nevěřil v úspěch vylodění. Přesto 15. září vyplul na moře svaz čítající 230 lodí s více než 50 000 pěšáky, podpůrnými ženijními, tankovými a dělostřeleckými jednotkami.

Reklama

Klamný útok na východní pobřeží provedla bitevní loď USS Missouri, která měla odvést pozornost od skutečného místa vylodění. Za naprostého ovládnutí moře i vzdušného prostoru a po palebné přípravě se bojové oddíly doprovázené tanky a auty hrnuly na břeh. Útok byl zcela nečekaný a Severokorejce dokonale překvapil. Již 16. září byl Inčchon obsazen.

22. září začal útok na Soul a dvanáct dnů po vylodění u Inčchonu byl osvobozen.

Ze 70 000 severokorejských vojáků, kteří útočili na Pusanský perimetr, se pouhých 30 000 vrátilo do své vlasti. Úspěch vojsk OSN mohl být ještě větší, ovšem protože nikdo z plánovačů nevěřil v úspěch invaze, nebyl ani plán pro další útok.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více