Main Menu
User Menu
Reklama

Obraz Němce a Německa... (díl 11.)

Autor : 🕔20.01.2001 📕19.770
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Legistický zápas za zachování jistých právních vztahů autonomie, které by odpovídaly vztahu lenního pána a vazala, odmítl K.H. Frank, když J. Klimentovi poukázal, že český prostor je „německé vnitřní léno“ a Hradčany jsou starým hradem německých císařů.

Obraz Němce jako lenního pána Čecha za těchto okolností ztratil na věrohodnosti i u samotných jeho českých hlasatelů. Část z nich vědomě rezignovala na spolupráci s Němci jako na nemožnou, ačkoli za druhé republiky patřila k jejím nejohnivějším hlasatelům. Mnohé její představitele nacisté rovněž vystavili persekuci (např. Jiřího Havelku, Josefa Drachovského aj.) nebo odsunuli na bezvýznamná místa (Josef Kliment). Jiří Havelka konstatoval V. Klumparovi roku 1941: „Já sám jsem kdysi tvrdil, že je nutno s Němci se dohadovat, ale nyní jsem sám důkazem toho, že to není možné. Události daly za pravdu Tobě.

Reklama

Nerespektování obrazu Němce jako lenního pána Čecha nacisty živilo u háchovské reprezentace projevy jistého kolaboračního vzdoru, který však nepřerostl v projev protinacistického odporu. Sám státní prezident E. Hácha pod vlivem svého konzervativního historismu propadl stylizaci sebe sama jako „polabského knížete“. Přes nacistický teror, období heydrichiády, faktické i protektorátní autonomie, prohlubující se propast mezi českým obyvatelstvem a protektorátní elitou, výzvy československé vlády z Londýna k odchodu z politické scény poskytoval Háchův okruh nacistům nadále veřejnou podporu.

Loajalitou se Hitlerovi aspoň pleteme pod nohy“, zdůvodňoval v okruhu protektorátní byrokracie pokračující službu nacistům státní prezident. Nepřekvapí proto, že v posledních letech války protektorátní ekipa rezignovala i z českého jazykového a kulturního svérázu, v němž původně spatřovala hlavní sloup autonomie v III. říši. V kanceláři státního prezidenta se počalo úřadovat v německém jazyce a předseda protektorátní vlády Jaroslav Krejčí předčítal své gratulace E. Háchovi rovněž v němčině. V hovorech k českému národu zdůvodňovali protektorátní činitelé svou kolaboraci s německými okupanty obrazem Němce jako ochránce Čecha před hrůzami přímé války, později před bolševickou záplavou.

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔20.01.2001 📕19.770