Main Menu
User Menu

8. pěší divize [1921-1939]

8 Dywizja Piechoty


POLSKÁ REPUBLIKA 8 DYWIZJA PIECHOTY
8. PĚŠÍ DIVIZE

Datum vzniku 01.12.1921
Předchůdce 8. pěší divize
Datum zániku 27.08.1939
Následovník 8. pěší divize
Nadřízené velitelství 12.1921-08.1939 Sborová oblast I
Dislokace 12.1921-08.1939 Modlin
Velitelé divize 12.1921-01.1926 Burhardt-Bukacki, Stanisław
01.1926-08.1926
08.1926-05.1928 Bobkowski, Henryk
05.1928-05.1937 Szylling, Antoni
05.1937-01.1938 Kowalski, Wincenty
01.1938-08.1939 Furgalski, Teodor
Podřízené jednotky 12.1921-08.1939 13. pěší pluk
12.1921-08.1939 21. pěší pluk
12.1921-08.1939 32. pěší pluk
12.1921-10.1931 8. polní dělostřelecký pluk
10.1931-08.1939 8. lehký dělostřelecký pluk
??.1931-08.1939 8. telegrafní rota
Čestný název
Vyznamenání
Literatura Kospath-Pawlowski, Edward i kol.: 8 Dywizja Piechoty w dziejach Oręża Polskiego. Pruszków, Ajaks 1995.
URL : https://www.valka.cz/8-pesi-divize-1921-1939-t70608#248880Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
8. pěší divize
Originální název:
Original Name:
8 Dywizja Piechoty
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1921
Předchůdce:
Predecessor:
8. pěší divize [1919-1921]
Datum zániku:
Disbanded:
24.08.1939
Nástupce:
Successor:
8. pěší divize [1939-1939]
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.1921-24.08.1939 Sborová oblast I [1921-1939]
Dislokace:
Deployed:
Modlin

Velitel:
Commander:
01.12.1921-31.12.1925 Burhardt-Bukacki, Stanisław (pułkownik/generał brygady (od 01.07.1923))
31.12.1925-09.08.(09?)1926 ?
09.08.(09?)1926-15.05.1928 Bobkowski, Henryk Karol (pułkownik/generał brygady (od 01.01.1928))
02.(22.?)05.1928-12.05.1937 Szylling, Antoni (pułkownik/generał brygady (od 01.01.1929))
DD.05.1937-DD.01.1938 Kowalski, Wincenty (pułkownik dyplomowany)
DD.01.1938-24.08.1939 Furgalski, Teodor (pułkownik dyplomowany)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.12.1921-DD.10.1922 Boruta-Spiechowicz, Mieczysław (podpułkownik Sztabu Generalnego)
DD.10.1922-DD.MM.1923 ?
DD.MM.1923-DD.MM.RRRR Durski, Zygmunt (major Sztabu Generalnego)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-24.08.1939 Marczewski, Kazimierz Franciszek (podpułkownik dyplomowany)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.12.1921-27.08.1939 13. pěší pluk [1921-1939]
01.12.1921-27.08.1939 21 pěší pluk [1921-1939]
01.12.1921-27.08.1939 32 pěší pluk [1921-1939]
01.12.1921-27.12.1931 8. polní dělostřelecký pluk [1921-1931]
31.12.1931-27.08.1939 8. lehký dělostřelecký pluk [1931-1939]
DD.MM.193R-24.08.1939 telegrafní rota 8. pěší divize [193R-1939]
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:

https://www.dws-xip.pl/wojna/bio/bio7.html
wapedia.mobi.
Jagiełło, Zdzisław: Piechota Wojska Polskiego 1918-1939, Bellona, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/8-pesi-divize-1921-1939-t70608#385584Verze : 0
MOD

Personální obsazení velitelských funkcí k 23.03.1939
Personal Constitution Commanding Officers 23.03.1939
Originální název: Český název: Anglický název: Příjmení, jméno, (hodnost, akademický titul)
Original Title: Czech Title: English Title: Last and First Name, (Military Rank, Degree)
dowódca dywizji velitel divize Division Commander Furgalski, Teodor Wiktor (pułkownik dyplomowany)
dowódca piechoty dywizyjnej velitel divizní pěchoty Commander of Divisional Infantry de Laveaux, Ludwik (pułkownik dyplomowany)
szef sztabu náčelník štábu Chief of Staff Marczewski, Kazimierz Franciszek (podpułkownik dyplomowany)
I oficer sztabu 1. důstojník štábu 1st Staff Officer Skierski, Stanisław Jerzy (kapitan dyplomowany)
II oficer sztabu 2. důstojník štábu 2nd Staff Officer Miszewski, Stanisław Maurycy (kapitan)
komendant rejonu Przysposobienia Wojskowego Konnego náčelník oblasti jezdecké branné výchovy Chief of Cavallery National Defence Education Region Ciechanowski, Jarosław (major)
dowódca łączności velitel telegrafního vojska Chief Signal Officer Butkiewicz, Zenon (major, mgr)
oficer taborowy vozatajský důstojník Sawicki, Witold II (kapitan)
oficer intendentury intendanční důstojník Commissary Officer Śniegocki, Władysław (kapitan, mgr)
dowódca 13 Pułku Piechoty velitel 13. pěšího pluku Commander of 13th Infantry Regiment Nowak, Alojzy I (podpułkownik)
dowódca 21 Pułku Piechoty velitel 21. pěšího pluku Commander of 21st Infantry Regiment Sosabowski, Stanisław Franciszek (pułkownik dyplomowany)
dowódca 32 Pułku Piechoty velitel 32. pěšího pluku Commander of 32nd Infantry Regiment Zając, Stefan (podpułkownik)
dowódca 8 Pułku Artylerii Lekkiej velitel 8. lehkého dělostřeleckého pluku Commander of 8th Light Artillery Regiment Ordyczyński, Mikołaj Jan (podpułkownik, mgr)
dowódca kompanii łączności 8 Dywizji Piechoty velitel telegrafní roty 8. pěší divize Commander of Telegraphic Company of 8th Infantry Division Leszczyński, Franciszek (kapitan)

Zdroje:
Rybka, Ryszard, Stepan Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
URL : https://www.valka.cz/8-pesi-divize-1921-1939-t70608#393052Verze : 0
MOD