Main Menu
User Menu
Reklama

8. pěší divize [1914-1919]

8. Infanterie-Division

8. Infanterie-Division
8. pešia divízia


Sídlo jednotky:


1914 - HallePodriadené jednotky:15. Infanterie-Brigade / Halle a.S.
15. pešia brigáda / sídlo: Halle nad Sálou


16. Infanterie-Brigade / Torgau
16. pešia brigáda /sídlo: Torgau


8.Kavallerie-Brigade / Halle a.S.
8. jazdecká brigáda / sídlo: Halle nad Sálou


8.Feldartillerie-Brigade / Halle a.S.
8. brigáda poľného delostrelectva /sídlo: Halle nad Sálou


Súčasťou divízie boli aj jednotky , ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:


1/2 Magdeburgisches Husaren-Regiment 10
½ Husársky pluk grófa (magdeburský) č. 10


Division-Brückentrain-Abteilung 8
Divízny oddiel tylovej stavby mostov č. 8

Nadradené stupne:2. Armee - 2. armáda
IV. Armeekorps – 4. armádny zbor
Velitelia:


1914 –Zdroje:
wiki.genealogy.net
http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/8-pesi-divize-1914-1919-t66392#234964Verze : 0
MOD
Reklama