Main Menu
User Menu

8. oddělení (zvláštních úkonů) hlavního štábu [1945-1950]

8th Department (Special Tasks) of Headquarters of the Armed Forces

     
Název:
Name:
8. oddělení (zvláštních úkonů) hlavního štábu
Originální název:
Original Name:
8. oddělení (zvláštních úkonů) hlavního štábu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.08.1950
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.06.1945-15.08.1950 Hlavní štáb branné moci
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-15.08.1950 Praha, ? /
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.10.1945-DD.01.1946 Dastich, František (Plukovník)
DD.MM.1947-DD.10.1948 Strankmüller, Emil (Plukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Monzer, Ferdinand (Plukovník)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:

Poznámka:
Note:
agenda: odsun Němců, repatriace, reemigrace a přesídlování obyvatelstva uvnitř státu
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Hlavní štáb branné moci)
URL : https://www.valka.cz/8-oddeleni-zvlastnich-ukonu-hlavniho-stabu-1945-1950-t123471#420664Verze : 0
MOD