Main Menu
User Menu
Reklama

8 mm Pieper

8 mm Pieper


Náboj pro plynotěsný revolver Henriho Piepera patentovaný v Belgii v roce 1889. Revolver byl na světě o šest let dřív, než známý revolver 7,62 Nagant z roku 1895. Náboj byl původně černoprachý, později byl laborován i bezdýmným prachem, střely byly olověné nebo plášťované váha 8,1 - 8,65 g. Zajímavé je synonymum "8 mm Mexican Steyr Pieper". Na snímku je výrobek firmy Remington Arms - Union Metalic Cartridge Company, Bridgeport, Connecticut, USA. Vpravo je náboj 9 mm Luger, foto autor.Pramen: J. Hýkel, V. Malimánek „Náboje do ručních palných zbraní“ Naše vojsko Praha 1998 A. Andersen, V. Andresen, T. Stromstad „Cartridge Cases“ nákladem vlastním, Norsko 1995.
URL : https://www.valka.cz/8-mm-Pieper-t126782#429355Verze : 0
Reklama