Main Menu
User Menu
Reklama

8. horská divize [1945-1945]

8th Mountain Division

8. Gebirgs-Division

     
Název:
Name:
8. horská divize
Originální název:
Original Name:
8. Gebirgs-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.02.1945
Předchůdce:
Predecessor:
157. horská divize
Datum zániku:
Disbanded:
03.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.02.1945-03.05.1945 XIV. tankový sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
27.02.1945-03.05.1945 Schricker, Paul (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
27.02.1945-03.05.1945 Koepper, Johannes (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
27.02.1945-03.05.1945 Horský divizní spojovací oddíl 1057
27.02.1945-03.05.1945 Horský dělostřelecký pluk 1057
27.02.1945-01.03.1945 Oddíl stíhačů tanků 1057
27.02.1945-03.05.1945 Pluk horských myslivců 296
27.02.1945-03.05.1945 Pluk horských myslivců 297
27.02.1945-03.05.1945 Polní náhradní prapor 1057
01.03.1945-03.05.1945 Oddíl stíhačů tanků 157

Ručně vyplněné položky:
-
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/

URL : https://www.valka.cz/8-horska-divize-1945-1945-t244#405311Verze : 2
MOD
1945Divizní jednotky 1057 Division Units 1057 Divisions-Einheit 1057
horský protitankový oddíl 1057 Mountain Anti-tank Section 1057 Gebirgs-Panzerjäger-Abteilung 1057
horský ženijní prapor 1057 Mountain Pioneer Battalion 1057 Gebirgs-Pionier-Bataillon 1057
polní doplňovací prapor 1057 Field Replacement Battalion 1057 Felderstatz-Bataillon 1057
horský spojovací oddíl 1057 Mountain Signal Section 1057 Gebirgs-Nachrichten-Abteilung 1057
velitelství horských podpůrných jednotek 1057 Commander of Mountain Division Supply Troop 1057 Kommandeur der Gebirgs-Divisions-Nachschub-Truppen 1057
horský prapor se soumary 1057 Mountain Carrier Battalion 1057 Gebirgs-Träger-Bataillon 1057
administrativní služba 1057 Administrative Service 1057 Verwaltungsdienste 1057
zdravotnická služba 1057 Medical Service 1057 Sanitätsdienste 1057

Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/8-horska-divize-1945-1945-t244#405368Verze : 0
MOD
V 03/ 1944 bylo navrženo vytvořit 8. horskou divizi kolem veteránů 139. pluku horských myslivců, avšak formování nebylo ukončeno. Nekompletní formace byla zprvu nazvána divizní skupinou "Krautler" a později jí bylo přiděleno číslo a označení Div. z.b.V. 140 .
URL : https://www.valka.cz/8-horska-divize-1945-1945-t244#1031Verze : 0
MOD
Nový pokus o vytvoření 8. horské divize uspěl v 02/ 1945 přečíslováním Res.-Geb.Jäg.Division , která sloužila na italské frontě. Ta se tedy stala 8. horskou divizí. Její pluky si ponechaly čísla, která měly u 157. divize, tedy 296. a 297. pluk horských myslivců a 1057. pluk horského dělostřelectva.
URL : https://www.valka.cz/8-horska-divize-1945-1945-t244#1032Verze : 0
MOD
8. divize bojovala v horách kolem Bologne jako součást XIV. tankového sboru. Při ústupu za řeku Pád v 04/ 1945 byla divize zaskočena jednotkami americké 5. armády a zajata.
URL : https://www.valka.cz/8-horska-divize-1945-1945-t244#1034Verze : 0
MOD
Předchůdcem této divize byla na podzim 1942 sestavená 157. Záložní divize. Jednotka byla postavena především z branců Wehrkreis VII (Mnichov), kteří většinou patřili k záložním a doplňovacím jednotkám bavorských horských jednotek. Nová divize byla krátce po vytvoření přesunuta do oblasti pod velením velitelství Jihozápad. Po odpovídajícím výcviku se její náplní stal boj proti svazkům partyzánům Maquis v oblasti francouzských Alp.
Po odpadnutí Itálie z Osy se boje rozšířili o odzbrojení či boj proti armádním jednotkám maršála Badoglia a následně proti vzniklým jednotkám italských partyzánů. Nasazení spočívalo především v zajištění horských průsmyků ve francouzsko-italském pohraničí, zvláště u Mont Cenis.
V září 1943 následovalo krátkodobé přeložení do oblasti Cannes. Poté návrat zpět do pohraničí. Zde byl úkol zešířen na ochranu hranice od Mont Cenis až ke Švýcarsku. Jednotky divize byly až do konce roku 1943 ve stálém nasazení v oblasti okolo Grenoble, Mont Blanc, Mont Cenis a Modane. V těchto měsících proběhlo i přejmenování na Res.-Geb.Jäg.Division (Záložní horskou divizi).
Číslování pluků bylo zachováno, jen se k jejich jménu přidalo předpona Gebirgs-. V říjnu 1944 následovalo přejmenování na 8. Horskou divizi a tím změna statusu jednotky ze záložní na aktivní. V souvislosti s touto změnou přišla změna nasazení a přesun k LXXV.sboru působícím v rámci Armády Lugirien. Následovalo převelení k XXIV. Tankovému sboru v rámci 14. Armády, 8. horská divize působila počátkem roku 1945 v oblasti Bologna. 8. Horská divize byla nasazena mezi 94. A 65. pěší divizí proti útvarům 8. britské armády. Divize tvrdě bojovala u Marzbotto, Vado, Scasoli, v údolí Setta. Následovalo období klidu, než 14.4.1945 nastoupila 5. US armáda k útoku proti Bologni. 8. horská divize se bránila proti útoku II. US sboru s pěti divizemi, proti němuž vydržela jen jeden den a poté musela ustoupit. 14. Německá armáda ztratila během následujících deseti dnů soudržnost jako organizovaný celek. Bologna byla vyklizena bez boje a následoval ústup na sever. Bojové skupiny divize bojovaly na zdrženou u Sasso Marconi, kde byla divize obklíčena, při pokusu o únik přišla divize o své těžké zbraně. Část jednotek se zachránila průnikem na Strada Nationale 64 a shromáždila se u San Giovanni. Poté už následovaly jen ústupové boje, přičemž části jednotek padly opětovně do zajetí. Zbytky 8. horské divize se stáhly zpět k Panaro a Po, kde ji zastihl konec války.Zdroje:
Werner Haupt - Deutsche Spezialdivisionen
James Lukas – Hitlerovy horské jednotky
http://www.axishistory.com/index.php?id=866
http://www.feldgrau.com/GebDiv1b.php
URL : https://www.valka.cz/8-horska-divize-1945-1945-t244#246085Verze : 0
MOD