Main Menu
User Menu

8. dělostřelecká brigáda [1947-1949]

8th Artillery Brigade

     
Název:
Name:
8. dělostřelecká brigáda
Originální název:
Original Name:
8. dělostřelecká brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1947
Předchůdce:
Predecessor:
11. dělostřelecká brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1949
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1947-01.10.1949 Velitelství dělostřelectva 4. oblasti
Dislokace:
Deployed:
01.10.1947-01.10.1949 Košice, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1947-01.09.1949 Vesel, Milan (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.10.1947-01.10.1949 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1947-01.10.1949 Dělostřelecký oddíl 307
01.10.1947-01.10.1949 Dělostřelecký oddíl 308
01.10.1947-01.10.1949 Dělostřelecký oddíl 317
01.10.1947-01.10.1949 Dělostřelecký pluk 103

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1947-01.10.1949 VÚ 2243 Košice
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/8-delostrelecka-brigada-1947-1949-t49493#191758Verze : 1
MOD