Main Menu
User Menu

8,15 Frohn krátký

8,15 x 46 R Frohn krátký


Velmi populární terčový a lovecký německý náboj z konce 19. století. Původně černoprachý náboj se kterým byla nastřelena řada rekordů, jeden z prvních třech nábojů normalizovaných již v roce 1910. Náboj vyráběla řada firem a prodávaly se i komplety potřebné k přebíjení, včetně navážených prachových dávek. Střela 9,65 g má úsťovou rychlost 575 m/sec. Náboj na snímku vyrobila firma Georg Roth, Vídeň - Nové město, Rakousko - Uhersko. Vpravo je náboj 7,92 x 57, foto autor.


Pramen: J. Hýkel, V. Malimánek „Náboje do ručních palných zbraní“ Naše vojsko Praha 1998 A. Andersen, V. Andresen, T. Stromstad „Cartridge Cases“ nákladem vlastním, Norsko 1995.
URL : https://www.valka.cz/8-15-Frohn-kratky-t122921#419122Verze : 0