Main Menu
User Menu
7 x 57 R


Okrajová varianta původně vojenského náboje z konce 19. století. Spolu s nábojem 8 x 57 JS nejrozšířenější lovecký náboj v socialistickém Československu. V současné době jeho význam klesá ve prospěch výkonnějších ráží. Střela 10,2 g má úsťovou rychlost 755 m/sec. Vpravo je výše zmíněný náboj 8 x 57 JS (7,92 x 57). Náboj vyrobila firma Sellier & Bellot Vlašim. Foto autor.
Poznámka "pod čarou". Tehdejší myslivci, držitelé kulovnic, museli být v Komunistické straně, nebo byli důkladně prověřováni.


Pramen: J. Hýkel, V. Malimánek „Náboje do ručních palných zbraní“ Naše vojsko Praha 1998 A. Andersen, V. Andresen, T. Stromstad „Cartridge Cases“ nákladem vlastním, Norsko 1995.
URL : https://www.valka.cz/7x57-R-t124137#422925Verze : 0
Diskuse
K poznámce pod čarou, dost to sedí, s kulovnicí se zřejmě dal svrhnout režim Smile, většina myslivců kteří nebyli ve straně měla jen brokovnice a na prase šly s "brenekem". Ale narazil jsem i na vyjímky, kdy dotyčný nebyl straník ani vyložený přikyvovač (bývalý živnostník, tedy kapitalistický vydřiduch) a přes to kulovnici dostal. Věc byla poněkud složitější, na honitbu byl dán počet kulových zbraní (komunisté ho možná mohli překročit) a pokud nebyl naplněn asi se dostali ke kulovnici i nestraníci. Ale po pravdě znám jen jediný takový příklad, mohlo jít i o nějakou dohodu ve vsi a nikoli o běžnou situaci.
URL : https://www.valka.cz/7x57-R-t124137#422932Verze : 0