Výzbroj a zbroj dragounů v rámci Moravské zemské hotovosti v 2. pol. 17. století

Autor: Evžen Petřík / Oněgin 🕔︎︎ 👁︎ 17.360

9. Přehled použité literatury a pramenů

Prameny
GHEYN, J . de. Die Drillkunst das ist Kreigstueblinde Waffenbehendlung der Musketen und Pique. Nurnberk, 1664
GHEYN, J. de. Výcvik se zbraněmi. Přel. Ed. Wagner. Praha: Elca Press, 1995. Výtisk č. 223. Přel. Z.: Die Drillkunst... ISBN 80-961694-1-4
LECHNER, K. Die Woffensammlung im ehemaligen fürst – bischöflichen Schlosse Mürau im Jahre 1691. In: Program des k. k. deutschen Staats-Gymnasium in Kremsier , veröffentlich am Schlusse des Schuljahres 1888/89. Kremsier: Selbstverlag des k. k. deutschen Staats-Gymnasiums 1889 s. 1-21.
MUDRA, M. Odborný posudek na sbírku zbraní a zbroje na zámku Chropyně. 6 s.
SCHILDBERGER, V. Znalecký posudek. Brno, 1989, 70 s.
SITKO, P. Sbírka zbraní na Arcibiskupském zámku Kroměříž. 9 listů posudkem ze dne 6. 5. 1991. Kroměříž, 1998, 18 s.
WALLHAUSEN, J. von. Kreigskunst zu Pferde. Frankfurt am Main, 1616.
Literatura
BROFT,M., DANGL, V., aj. Vojenské dějiny Československa, 2. díl.Praha : NV, 1986, 1. vyd. 589s. ISBN 28-005-86-02/36
DOLLECZEK, J.Křesadlové pušky v rakouské armádě. Přel. V. Řeha. Zpravodaj ZO Svazarmu 4009/942 Praha 9,1988, 2. zvl. č.S. 42 –43. Přel. z : Monographie der k. u. k. ostrr.ung. Blanten- und Handfeuerwaffen.
DOLINEK, V. Palné zbraně. Praha: Aventinum, 1998, 1. vyd. 254 s. Fotografický atlas. ISBN 80-7151-066-1
DVOŘÁK, R. Dějiny markrabství moravského II. Praha: Levné knihy KMa, 2000. ISBN 80-8640025-894.
KLUČINA, P. Třicetiletá válka. Obraz doby 1618-48. Praha: Paseka 2000, 1.vyd. 409 s. ISBN 80-7185-3119
KNÖTEL, R. Handbuch der Uniformkunde. Leipzig:
J. S. Weber, 1896.
PEŘINKA, F. V. Dějiny města Kroměříže, díl Kroměříž, 1997. 1072 s.
SITKO, P. Sbírka zbraní z hradu Mírova a její osudy. Střelecký magazín, (3. ročník), 1998, č. 12, s. 44-45.
ŠACH, J.Chladné zbraně. Praha: Aventinum, 1999, 1. vyd. 256 s. Fotografický atlas. ISBN 80-7151-097-1
VÁLKA, J. Morava reformace, renesance a baroka.
Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1996, 275 s. Nová řada. Sv. 6. ISBN 80-85048-62-0
WREDE, A. von., SEMEK, A. Geschichte der k. und k. Wehrmacht, sv. II. Wien, 1899.
Literatura encyklopedická
KOHN, C. G. Velká encyklopedie válek. Přel. N. Funioková. Brno: Jota, 1997, 1. vyd, 676 s. Přel. z: The Dictionary od Wars (1986). ISBN 80-7217-010-4
KŘÍŽEK, L., ČECH, Z. J. K. Encyklopedie zbraní a zbroje. Praha: Libri, 1997. 1. vyd, 327 s. ISBN 80-85983-18-4
Ottův slovník naučný. 7. díl. Praha, 1893.
Ottův slovník naučný. 11. díl. Praha, 1897.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více