Main Menu
User Menu

78. gardový bitevní letecký pluk [1943-1947]

78th Guards Assault Aviation Regiment

78. gardový bitevný letecký pluk

78-й гвардейский штурмовой авиационный полк (78 гшап / гв. шап)

     
Název:
Name:
78. gardový bitevní letecký pluk
Originální název:
Original Name:
78-й гвардейский штурмовой Волжский Краснознаменный авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
18.03.1943
Předchůdce:
Predecessor:
243. bitevní letecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.04.1947
Nástupce:
Successor:
rozformovaný
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
18.03.1943-01.04.1947 2. gardová bitevní letecká divize
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
18.03.1943-DD.MM.1944 Nakonečnikov, Alexandr Georgijevič (Major / Mайор)
DD.MM.1944-14.09.1944 Nakonečnikov, Alexandr Georgijevič (Podpolkovnik / Подполковник)
14.09.1944-DD.MM.RRRR Michalenkov, Jefim Andrejevič (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
04.05.1943-01.04.1947 Volžský
Vyznamenání:
Decorations:
15.01.1944 Rad červenej zástavy
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 20.03.1943 do 09.05.1945
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
kolo-sva.net
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/78-gardovy-bitevni-letecky-pluk-1943-1947-t240789#666226Verze : 0
MOD