Výzbroj a zbroj dragounů v rámci Moravské zemské hotovosti v 2. pol. 17. století

Autor : 🕔09.02.2003 📕7.832

Seriál

 1. Výzbroj a zbroj dragounů v rámci Moravské zemské hotovosti v 2. pol. 17. století
 2. Výzbroj a zbroj dragounů v rámci Moravské zemské hotovosti v 2. pol. 17. století
 3. Výzbroj a zbroj dragounů v rámci Moravské zemské hotovosti v 2. pol. 17. století
 4. Výzbroj a zbroj dragounů v rámci Moravské zemské hotovosti v 2. pol. 17. století
 5. Výzbroj a zbroj dragounů v rámci Moravské zemské hotovosti v 2. pol. 17. století
 6. Výzbroj a zbroj dragounů v rámci Moravské zemské hotovosti v 2. pol. 17. století
 7. Výzbroj a zbroj dragounů v rámci Moravské zemské hotovosti v 2. pol. 17. století
 8. Výzbroj a zbroj dragounů v rámci Moravské zemské hotovosti v 2. pol. 17. století
 9. Výzbroj a zbroj dragounů v rámci Moravské zemské hotovosti v 2. pol. 17. století
 10. Výzbroj a zbroj dragounů v rámci Moravské zemské hotovosti v 2. pol. 17. století

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč
♡ Chci přispět

2. Úvod

Dějiny vojenství patří bezesporu k velmi zajímavým kapitolám historie. Nebudu daleko od pravdy, když si dovolím tvrdit, že války byly vždy jedním z hlavních faktorů ovlivňujících vývoj. Již starověcí historikové kladli na dějiny válek velký důraz a nejinak je tomu i dnes. Pulty knihkupectví jsou plné publikací věnujících se 2. světové válce (mnohdy nevalné kvality), zatímco najít novou publikaci věnující se středověkým či raně novověkým konfliktům je věc nesnadná. Ještě horší je však situace s knihami o zbraních daných období. Vychází zpravidla jen encyklopedie, např. Velká encyklopedie válek či Křížkova Encyklopedie zbraní - díky však za ně. Naproti tomu např. v Anglii vychází nádherné monografické publikace o válečnících a jejich nasazení ve válkách od starověku až po dnešek ( jedná se např. o knihy z nakladatelství Osprey).

Tato skutečnost byla jedním z důvodů, proč jsem se rozhodl tuto práci napsat. Nejdůležitějším podnětem však byl můj zájem o válečnictví 17. století (částečně také z pohledu osoby zajímající se o historický šerm tohoto období) a samozřejmě i existence sbírky v nedaleké Chropyni.

Tematika zbraní a zbroje stojí většinou na okraji historikovy pozornosti, nicméně jeho zájmem by neměly být jen dokumenty listinné povahy, ale též dokumenty hmotné. A právě zbraně svědčí o mistrnosti našich předků podobně jako třeba obrazy – jsou mnohdy uměleckými díly. A toto mistrovství se neodráží jen v nádherně zdobených reprezentativních zbraních , ale také v masové výrobě zbraní vojenských – právě takové zbraně totiž psaly historii.

S vývojem zbraní se samozřejmě zdokonalovala i zbroj poskytující ochranu, takže oba tyto výrazy spolu logicky souvisí. Mimo jiné právě zbroj dragounů vystavená v Chropyni činí sbírku zajímavou.

Má práce má tři hlavní roviny – obecně vojensko – historickou, rovinu týkající se dragounů a rovinu zbraní a zbroje. Žádnou z nich nelze oddělit od druhé, přičemž všechny tyto roviny se vzájemně prolínají. Samozřejmě se dělí na další části, jako organizaci jízdy, obrana Moravy atd., přičemž práce je z velké míry založena na srovnávání a je samozřejmě nutný i pohled poněkud překračující název práce, což však určitě není na škodu. Výsledek je založen nejen na pramenech, literatuře a hmotných dokumentech, ale též na úsudcích a názorech podložených třeba osobními zkušenostmi z užívání zbraní v rámci historického šermu.

Jak vyplývá z výše uvedeného, nechci se omezit jen na moravské dragouny v 2. pol. 17. století, neboť považuji za důležité popsat i vznik a nasazení dragounů jako složky armády v 1. pol. 17.století a nastínit i pozdější vývoj.

Jak jsem uvedl již na počátku, literatury o daném tématu není mnoho. Především jsem použil již zmiňovanou Křížkovu Encyklopedii zbraní a zbroje, pro srovnání byly důležité Fotografický atlas palných zbraní a Fotografický atlas chladných zbraní. Z hlediska vojenství jsou dosud nepřekonané Vojenské dějiny Československa, zajímavým zdrojem informací se stala nejnovější kniha, kterou jsem použil, Třicetiletá válka od Petra Klučiny. Samozřejmě jsem nemohl opomenout Peřinkovy Dějiny města Kroměříže, v jejíchž 2. díle se přímo zmiňuje o akcích zemské hotovosti a o nasazení dragounů. Zajímavým doplňkem jsou i poznatky a především kresby obsažené v knize Handbuch der Uniformkunde od velkého znalce uniforem Richarda Knötela.

Nepostradatelným podkladem se staly posudky Miroslava Mudry a Vlastimila Schildbergera týkající se chropyňské sbírky a posudek o sbírce zbraní na arcibiskupském zámku v Kroměříži Petra Sitka, přičemž některé části z jeho článku Sbírka zbraní z hradu Mírova a její osudy přímo cituji či se na ně odvolávám. Původní rozsah sbírky je popsán v Lechnerově zprávě o mírovské sbírce, vycházející z inventáře z roku 1691.

Z dobových odborných děl jsem čerpal z Wallhausenova Kriegskunst zu Pferde, které má pro mou práci asi největší význam a z povelové techniky pro mušketýry zpracované teoretikem Jacobem de Gheynem, přičemž pro srovnání povelové techniky a obsluhy muškety s křesadlovým zámkem uvádím článek ze Zpravodaje ZO Svazarmu vycházející z Dolleczkova díla Monographie der k. u. k. österr.-ung. Blanten und Handfeuerwaffen.

Pro obecnou definici některých hesel jsem použil Ottův slovník naučný. Dále jsem použil dílo J. Války Morava reformace, renesance a baroka a Kohnovu Encyklopedii válek.

Závěrem úvodu bych se chtěl zmínit o cíli této práce. Mojí snahou je podat komplexní pohled na dragouna nejen z hlediska výzbroje a zbroje, ale popisuji i výstroj a ošacení i manipulaci se zbraní. Dále provádím srovnání s teoretickými příručkami a jejich uplatnění v praxi.

Nechtěl bych, aby se tato práce stala prací sama pro sebe, ale aby posloužila i laikovi chtějícímu se seznámit s danou tematikou, takže koncepce i výsledek jsou tomuto záměru zčásti podřízeny.

Vzhledem k orientaci tématu je nutno uvést i řadu ukázek, takže součástí práce je i relativně bohatá obrazová a fotografická příloha.

Seriál

 1. Výzbroj a zbroj dragounů v rámci Moravské zemské hotovosti v 2. pol. 17. století
 2. Výzbroj a zbroj dragounů v rámci Moravské zemské hotovosti v 2. pol. 17. století
 3. Výzbroj a zbroj dragounů v rámci Moravské zemské hotovosti v 2. pol. 17. století
 4. Výzbroj a zbroj dragounů v rámci Moravské zemské hotovosti v 2. pol. 17. století
 5. Výzbroj a zbroj dragounů v rámci Moravské zemské hotovosti v 2. pol. 17. století
 6. Výzbroj a zbroj dragounů v rámci Moravské zemské hotovosti v 2. pol. 17. století
 7. Výzbroj a zbroj dragounů v rámci Moravské zemské hotovosti v 2. pol. 17. století
 8. Výzbroj a zbroj dragounů v rámci Moravské zemské hotovosti v 2. pol. 17. století
 9. Výzbroj a zbroj dragounů v rámci Moravské zemské hotovosti v 2. pol. 17. století
 10. Výzbroj a zbroj dragounů v rámci Moravské zemské hotovosti v 2. pol. 17. století

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔09.02.2003 📕7.832

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Poslední komentáře

 • Tomáš Koty Kotačka Jenže pak to dopadá tak, že lidi řvou jak byla F-15 skvělý letadlo... a už se nikdo nezmiňuje, že prakticky žádný z těch sestřelů nebyl jen za účasti F-15tek - a že vlastně šlo o kooperaci několika různých strojů.

  F-15A Baz versus MiG-25 - Past jako z učebnice · 1 week ago

 • Radek Novák Pěkně popsáno,akorát mi tam chybí ta bitva v Itálii :-) Docela pozdní koment,ale nikdo to tu ještě nepochválil :D

  Vojenská organizace Slovanů v časně slovanském období · 1 week ago

 • 3,14ranha Budiž, slovo svobodné jsem měl napsat s uvozovkami... přesto to jsou volby a o překvapení(z pohledu globálních elit) není nouze (Brexit, D. Trump , polská vláda... ), nic podobného tady za bolševika nebylo ani náhodou ! A když už to umírnění...

  Bratři Mašínové - fakta · 1 week ago

 • Miloš Fabián Článek je dobrý, ale chtělo by to si jej po sobě přečíst a zapracovat na elementární gramatice. Takhle je ostuda publikovat jej na tomhle portálu.

  Regia Aeronautica v severní Africe · 1 week ago

 • Radek Novák Tak to máte velmi naivní představu o světě :-) Volby svobodné nejsou,jsou zmanipulované a nahrávají velkým stranám,už jen systémem.NATO po nás nechce žádnou gentlemanskou pomoc,manipuluje s myšlením lidí skrz média a vojákům nabízí různé mise...

  Bratři Mašínové - fakta · 1 week ago

 • Wally Dobrý den,

  Mě by zajímalo kde a jak se mužů přihlásit do kurzu?

  Předem děkuji.

  el_capitan@centrum.cz

  Nudíte se? Jeďte na výcvik SOG Defence!  · 1 week ago

 • ABC Pravda. Jenže i kdyby Německo nezaútočilo na Polsko a byl pořád mír, tak by si nás stejně ponechali jako Protetorát a situace z doby březen až srpen 1939 by trvala ještě hodně let a bez války by Mnichov nebyl oduznán. V tom případě by přežití...

  Benešova Sofiina volba · 1 week ago

 • Letusak Na druhou stranu se ani nevedelo, ze Hitler chysta nacistickou svetovladu, vyhlazovaci tabory a vystehovani/vyhlazeni nenemecke populace Evropy. Takhle s odstupem vice jak sedmdesati let s tim vsim, co vime, se to samozrejme posuzuje mnohem snaze.

  Benešova Sofiina volba · 2 weeks ago

 • ABC Kdyby Nacisté vyhráli, mohli by si s českým národem dělat, co by chtěli, klidně čtvrtinu povraždit, čtvrtinu poněmčit a zbytek odvézt do Ruska na otrockou práci. A Čecha by už víc nebylo v české zemi! Beneš několikrát hazardoval s osudem...

  Benešova Sofiina volba · 2 weeks ago

 • neznasam_klamstvo Pri streľbe v kasárňach zahynula len jedna žena. Druhá žena a dve deti boli len ľahko zranené, boli ošetrené spolu s preživšími vojakmi na ošetrovni v kasárňach a pokračovali v ceste do nemecka! Preživších vojakov odviezli partizáni a neskôr...

  Bratři Mašínové - fakta · 2 weeks ago