Výzbroj a zbroj dragounů v rámci Moravské zemské hotovosti v 2. pol. 17. století

Autor : 🕔09.02.2003 📕7.400

Seriál

 1. Výzbroj a zbroj dragounů v rámci Moravské zemské hotovosti v 2. pol. 17. století
 2. Výzbroj a zbroj dragounů v rámci Moravské zemské hotovosti v 2. pol. 17. století
 3. Výzbroj a zbroj dragounů v rámci Moravské zemské hotovosti v 2. pol. 17. století
 4. Výzbroj a zbroj dragounů v rámci Moravské zemské hotovosti v 2. pol. 17. století
 5. Výzbroj a zbroj dragounů v rámci Moravské zemské hotovosti v 2. pol. 17. století
 6. Výzbroj a zbroj dragounů v rámci Moravské zemské hotovosti v 2. pol. 17. století
 7. Výzbroj a zbroj dragounů v rámci Moravské zemské hotovosti v 2. pol. 17. století
 8. Výzbroj a zbroj dragounů v rámci Moravské zemské hotovosti v 2. pol. 17. století
 9. Výzbroj a zbroj dragounů v rámci Moravské zemské hotovosti v 2. pol. 17. století
 10. Výzbroj a zbroj dragounů v rámci Moravské zemské hotovosti v 2. pol. 17. století

Podobné články

Další články autora

2. Úvod

Dějiny vojenství patří bezesporu k velmi zajímavým kapitolám historie. Nebudu daleko od pravdy, když si dovolím tvrdit, že války byly vždy jedním z hlavních faktorů ovlivňujících vývoj. Již starověcí historikové kladli na dějiny válek velký důraz a nejinak je tomu i dnes. Pulty knihkupectví jsou plné publikací věnujících se 2. světové válce (mnohdy nevalné kvality), zatímco najít novou publikaci věnující se středověkým či raně novověkým konfliktům je věc nesnadná. Ještě horší je však situace s knihami o zbraních daných období. Vychází zpravidla jen encyklopedie, např. Velká encyklopedie válek či Křížkova Encyklopedie zbraní - díky však za ně. Naproti tomu např. v Anglii vychází nádherné monografické publikace o válečnících a jejich nasazení ve válkách od starověku až po dnešek ( jedná se např. o knihy z nakladatelství Osprey).

Tato skutečnost byla jedním z důvodů, proč jsem se rozhodl tuto práci napsat. Nejdůležitějším podnětem však byl můj zájem o válečnictví 17. století (částečně také z pohledu osoby zajímající se o historický šerm tohoto období) a samozřejmě i existence sbírky v nedaleké Chropyni.

Tematika zbraní a zbroje stojí většinou na okraji historikovy pozornosti, nicméně jeho zájmem by neměly být jen dokumenty listinné povahy, ale též dokumenty hmotné. A právě zbraně svědčí o mistrnosti našich předků podobně jako třeba obrazy – jsou mnohdy uměleckými díly. A toto mistrovství se neodráží jen v nádherně zdobených reprezentativních zbraních , ale také v masové výrobě zbraní vojenských – právě takové zbraně totiž psaly historii.

S vývojem zbraní se samozřejmě zdokonalovala i zbroj poskytující ochranu, takže oba tyto výrazy spolu logicky souvisí. Mimo jiné právě zbroj dragounů vystavená v Chropyni činí sbírku zajímavou.

Má práce má tři hlavní roviny – obecně vojensko – historickou, rovinu týkající se dragounů a rovinu zbraní a zbroje. Žádnou z nich nelze oddělit od druhé, přičemž všechny tyto roviny se vzájemně prolínají. Samozřejmě se dělí na další části, jako organizaci jízdy, obrana Moravy atd., přičemž práce je z velké míry založena na srovnávání a je samozřejmě nutný i pohled poněkud překračující název práce, což však určitě není na škodu. Výsledek je založen nejen na pramenech, literatuře a hmotných dokumentech, ale též na úsudcích a názorech podložených třeba osobními zkušenostmi z užívání zbraní v rámci historického šermu.

Jak vyplývá z výše uvedeného, nechci se omezit jen na moravské dragouny v 2. pol. 17. století, neboť považuji za důležité popsat i vznik a nasazení dragounů jako složky armády v 1. pol. 17.století a nastínit i pozdější vývoj.

Jak jsem uvedl již na počátku, literatury o daném tématu není mnoho. Především jsem použil již zmiňovanou Křížkovu Encyklopedii zbraní a zbroje, pro srovnání byly důležité Fotografický atlas palných zbraní a Fotografický atlas chladných zbraní. Z hlediska vojenství jsou dosud nepřekonané Vojenské dějiny Československa, zajímavým zdrojem informací se stala nejnovější kniha, kterou jsem použil, Třicetiletá válka od Petra Klučiny. Samozřejmě jsem nemohl opomenout Peřinkovy Dějiny města Kroměříže, v jejíchž 2. díle se přímo zmiňuje o akcích zemské hotovosti a o nasazení dragounů. Zajímavým doplňkem jsou i poznatky a především kresby obsažené v knize Handbuch der Uniformkunde od velkého znalce uniforem Richarda Knötela.

Nepostradatelným podkladem se staly posudky Miroslava Mudry a Vlastimila Schildbergera týkající se chropyňské sbírky a posudek o sbírce zbraní na arcibiskupském zámku v Kroměříži Petra Sitka, přičemž některé části z jeho článku Sbírka zbraní z hradu Mírova a její osudy přímo cituji či se na ně odvolávám. Původní rozsah sbírky je popsán v Lechnerově zprávě o mírovské sbírce, vycházející z inventáře z roku 1691.

Z dobových odborných děl jsem čerpal z Wallhausenova Kriegskunst zu Pferde, které má pro mou práci asi největší význam a z povelové techniky pro mušketýry zpracované teoretikem Jacobem de Gheynem, přičemž pro srovnání povelové techniky a obsluhy muškety s křesadlovým zámkem uvádím článek ze Zpravodaje ZO Svazarmu vycházející z Dolleczkova díla Monographie der k. u. k. österr.-ung. Blanten und Handfeuerwaffen.

Pro obecnou definici některých hesel jsem použil Ottův slovník naučný. Dále jsem použil dílo J. Války Morava reformace, renesance a baroka a Kohnovu Encyklopedii válek.

Závěrem úvodu bych se chtěl zmínit o cíli této práce. Mojí snahou je podat komplexní pohled na dragouna nejen z hlediska výzbroje a zbroje, ale popisuji i výstroj a ošacení i manipulaci se zbraní. Dále provádím srovnání s teoretickými příručkami a jejich uplatnění v praxi.

Nechtěl bych, aby se tato práce stala prací sama pro sebe, ale aby posloužila i laikovi chtějícímu se seznámit s danou tematikou, takže koncepce i výsledek jsou tomuto záměru zčásti podřízeny.

Vzhledem k orientaci tématu je nutno uvést i řadu ukázek, takže součástí práce je i relativně bohatá obrazová a fotografická příloha.

Seriál

 1. Výzbroj a zbroj dragounů v rámci Moravské zemské hotovosti v 2. pol. 17. století
 2. Výzbroj a zbroj dragounů v rámci Moravské zemské hotovosti v 2. pol. 17. století
 3. Výzbroj a zbroj dragounů v rámci Moravské zemské hotovosti v 2. pol. 17. století
 4. Výzbroj a zbroj dragounů v rámci Moravské zemské hotovosti v 2. pol. 17. století
 5. Výzbroj a zbroj dragounů v rámci Moravské zemské hotovosti v 2. pol. 17. století
 6. Výzbroj a zbroj dragounů v rámci Moravské zemské hotovosti v 2. pol. 17. století
 7. Výzbroj a zbroj dragounů v rámci Moravské zemské hotovosti v 2. pol. 17. století
 8. Výzbroj a zbroj dragounů v rámci Moravské zemské hotovosti v 2. pol. 17. století
 9. Výzbroj a zbroj dragounů v rámci Moravské zemské hotovosti v 2. pol. 17. století
 10. Výzbroj a zbroj dragounů v rámci Moravské zemské hotovosti v 2. pol. 17. století

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔09.02.2003 📕7.400

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře

 • Kohy

  Ano spoustu příslušníků policie jen dělalo svojí práci nehledě na ideologii ale spoustu znich bohužel viděli na ideologii i své obohacení a nezdráhali se mučit nevinné popřípadě je střílet mlátit atd . v této situaci je to těžké říct kdo a nebo...

  Bratři Mašínové - fakta · 1 week ago

 • RaS

  Doporučuji knihu pana Karla Pacnera Atomoví špioni. Je tam velmi podrobně a fundovaně popsáno, jak se ten který stát dobral své jaderné bomby a jak se tomu světové společenství snažilo (neúspěšně) zabránit.

  Operace Opera – předehra · 1 week ago

 • CZjak

  radiostanice byly však nee v takovém počtu jakým si žádalprolém byl v tom, že v roce 1941 měli pouze velitelské však od Prosince při protiofenzívě měl výhradně každý v 1942 byly již z 82% kvůli i dodávkám spojenců zjisti si informace pro příště a...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 1 week ago

 • jikjik

  Pokud je mi známo, maršál G.I. Kulik byl náčelníkem správy DRRA dělostřelectva, ne tanků.

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 2 weeks ago

 • volado1

  Sprosti vrahovia,nic ine

  Bratři Mašínové - fakta · 2 weeks ago

 • jikjik

  25. ledna 1935 ... V zemi zuřil hlad organizovaný soudruhem Stalinem a jinými soudruhy. - a tím jsem skončil. Dál to nemá cenu číst. 1) Hladomor byl v roce 1933. 2) Stalin se jako jeden z mála staral ten hlad zlikvidovat. 3) Většina zemřelých na...

  Výcvik sovětských letců pro 2. světovou válku · 2 weeks ago

 • jikjik

  Ano, autor má naprostou pravdu. Sovětská armáda převyšovala německou početně i kvalitou výzbroje. Například tank T34 byl tak dobře pancéřován, že velitel neviděl ven a ani neměl radiostanici. podobně ta skvělá letadla, která sice dosahovala...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 2 weeks ago

 • R

  Dobrý den, nevím zda to již někomu dnes pomůže, ale připojím svůj názor. Igor byl veselý a hodný kluk. Osudnou se mu stala láska k jeho psímu kamarádovi, který byl vystrašený pod buňkou a Igor se pro něj vracel z již nastartovaného OT-64. Provádět...

  Úmrtia vojakov OS SR v zahraničných operáciách · 1 month ago

 • seky

  Článek ucházející, ale je tu jeden obrovský, vemi podstatný nesmysl. Motor V2 rozhodně nevychází z Liberty ani omylem. Nemá ani podobnou koncepci a ani podobný design dílů. Jsou to dva naprosto odlišné motory v každém směru. Ve zkratce:...

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 1 month ago

 • Patrik Novák

  Velice poučné čtení. Děkuji

  Českoslovenští letci v polské kampani 1939  · 1 month ago