Main Menu
User Menu

77. rota radiotechnického průzkumu a rádiového zaměřování [1985-1991]

77th Radio Surveying and Targeting Company

     
Název:
Name:
77. rota radiotechnického průzkumu a rádiového zaměřování
Originální název:
Original Name:
77. rota radiotechnického průzkumu a rádiového zaměřování
Datum vzniku:
Raised/Formed:
31.10.1985
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1991
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
31.10.1985-01.12.1991 77. radiotechnický prapor zvláštního určení
Dislokace:
Deployed:
31.10.1985-01.12.1991 ?, ? /

Velitel:
Commander:
31.10.1985-01.12.1991
Výzbroj:
Armament:
31.10.1985-01.12.1991
Poznámka:
Note:
31.10.1985-01.12.1991 VÚ
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA (77. radiotechnický prapor zvláštního určení )
URL : https://www.valka.cz/77-rota-radiotechnickeho-pruzkumu-a-radioveho-zamerovani-1985-1991-t183833#536838Verze : 0
MOD