Obraz Němce a Německa... (díl 8.)

Autor : 🕔20.01.2001 📕12.714

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Seriál

 1. Obraz Němce a Německa v protektorátní společnosti a v československém odboji
 2. Obraz Němce a Německa... (díl 2.)
 3. Obraz Němce a Německa... (díl 3.)
 4. Obraz Němce a Německa... (díl 4.)
 5. Obraz Němce a Německa... (díl 5.)
 6. Obraz Němce a Německa... (díl 6.)
 7. Obraz Němce a Německa... (díl 7.)
 8. Obraz Němce a Německa... (díl 8.)
 9. Obraz Němce a Německa... (díl 9.)
 10. Obraz Němce a Německa... (díl 10.)
 11. Obraz Němce a Německa... (díl 11.)
 12. Obraz Němce a Německa ...(díl 12.)
 13. Obraz Němce a Německa... (díl 13.)
 14. Obraz Němce a Německa... (díl 14.)
 15. Obraz Němce a Německa... (díl 15.)
 16. Obraz Němce a Německa... (díl 16.)
 17. Obraz Němce a Německa... (díl 17.)
 18. Obraz Němce a Německa... (díl 18.)
 19. Obraz Němce a Německa... (díl 19.)
 20. Obraz Němce a Německa... (díl 20.)
 21. Obraz Němce a Německa... (díl 21.)
 22. Obraz Němce a Německa... (díl 22.)
 23. Obraz Němce a Německa ...(díl 23.)

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč
♡ Chci přispět

Obrazem Němce jako osudového pána a kultivátora Čecha měla být infikována především mladá česká generace, která byla z hlediska konečného řešení české otázky nejdůležitější. V prvé řadě mělo být deformováno české historické povědomí sebe sama. Podle memoranda K.H. Franka ze srpna 1940 byl zcela změněn obsah českých učebnic dějepisu, aby došlo k vymýcení tzv. českého historického mýtu. Nové učebnice měly pěstovat ve studentech říšskou myšlenku a obraz Němce jako tvůrce českých dějin a civilizace. Odborná výuka české historie byla likvidována uzavřením českých vysokých škol. Na středních školách byla výuka dějepisu zastavena roku 1941. Na škole hlavní (bývalá měšťanská) dějepis zůstal, ale počet hodin byl zkrácen.

Pro potřeby protektorátní výuky dějepisu byla upravena Klikova verze učebnice Josefa Pekaře Dějiny československé. R. 1942 vyšla pod názvem Dějiny Čech a Moravy od pravěku do polovice 18. století. České národní obrození, české dějiny konce 19. století a 20. století - období moderní kulturní vyspělosti a státní samostatnosti - byly vyškrtnuty.

Rovněž veškeré zmínky o Slovensku byly odstraněny. Zbývající text byl vystříhán a přepracován v duchu říšské myšlenky a tezí sudetoněmecké historiografie o německém charakteru českých zemí tak, že často byly původní Pekařovy formulace přeměněny v pravý opak. Učebnice vrcholí závěrem o přirozenosti germanizace českých zemí, k níž došlo již před Bílou horou, neboť plyne z duchovní německé převahy. Autentický plod protektorátního školství reprezentuje učebnice „Stručné dějiny Říše - pro žactvo škol hlavních a nejvyššího stupně škol obecných“ z roku 1943.

České dějiny jsou vykládány pouze v souvislosti a na doplnění dějin německých. Z výkladu je patrná státní a civilizační nemohoucnost českého národa bez německé ochrany a německého umu. Jaký obraz Němce a Německa získal z této učebnice český žák? Pravěk začíná neandrtálským člověkem, jehož přímým potomkem je člověk nordický - předchůdce Germánců. Popis starogermánské společnosti čerpá bohatě z romantismu wagnerovského mýtu. Římská doba je zploštěna na popis germánských vítězství.

Seriál

 1. Obraz Němce a Německa v protektorátní společnosti a v československém odboji
 2. Obraz Němce a Německa... (díl 2.)
 3. Obraz Němce a Německa... (díl 3.)
 4. Obraz Němce a Německa... (díl 4.)
 5. Obraz Němce a Německa... (díl 5.)
 6. Obraz Němce a Německa... (díl 6.)
 7. Obraz Němce a Německa... (díl 7.)
 8. Obraz Němce a Německa... (díl 8.)
 9. Obraz Němce a Německa... (díl 9.)
 10. Obraz Němce a Německa... (díl 10.)
 11. Obraz Němce a Německa... (díl 11.)
 12. Obraz Němce a Německa ...(díl 12.)
 13. Obraz Němce a Německa... (díl 13.)
 14. Obraz Němce a Německa... (díl 14.)
 15. Obraz Němce a Německa... (díl 15.)
 16. Obraz Němce a Německa... (díl 16.)
 17. Obraz Němce a Německa... (díl 17.)
 18. Obraz Němce a Německa... (díl 18.)
 19. Obraz Němce a Německa... (díl 19.)
 20. Obraz Němce a Německa... (díl 20.)
 21. Obraz Němce a Německa... (díl 21.)
 22. Obraz Němce a Německa... (díl 22.)
 23. Obraz Němce a Německa ...(díl 23.)

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔20.01.2001 📕12.714

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře