Najvýznamnejšie bitky v rímskej histórii

Autor : 🕔02.02.2003 📕21.572

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč
♡ Chci přispět

Pozn. Niektoré lokality a mená veliteľov nie sú uvedenénie v spôvodnej forme ale tak ako boli uvedené v literatúre zväčša anglického pôvodu.

Rok MiestoVíťazPorazený
390 BC Allia Galovia (Brennus) Rimania (Q.Servius Fidenas/Q.Sulpicius/P.Cornelius Maluginensis)
280 BC Heraclea Tarent/Epirus (Pyrrhus)Rimania (P. Valerius Laevinus)
279 BC Asculumnerozhodne Tarent/Epirus (Pyrrhus) Rimania (C. Fabricius Luscinus)
275 BC Beneventum Rimania (M.Curius Dentatus) Tarent/Epirus (Pyrrhus)
256 BC Ecomus Rimania (M.Atilius Regulus/L.Manlius) Kartáginci (Hamilcar)
249 BC Drepanum Kartáginci (Adherbal) Rimania (P.Claudius Pulcher)
241 BC Aegates IslandsRimania (C.Lutatius Catulus) Kartáginci (Hanno)
218 BC Trebia Kartáginci (Hannibal) Rimania (Ti.Sempronius Longus)
217 BC Lake Trasimene Kartáginci (Hannibal) Rimania (C.Flaminius)
216 BC Cannae Kartáginci (Hannibal) Rimania (C. Terentius Varro)
211 BC Syrakúzy Rimania (M.Claudius Marcellus) Syrakúzania
207 BC Metaurus Rimania (M.Livius Salinator/C.Claudius Nero)Kartáginci (Hasdrubal Barca)
206 BCIlipa Rimania (P.Cornelius Scipio Africanus) Kartáginci (Hasdrubal)
203 BC Veľké pláne Rimania (P.Cornelius Scipio Africanus) Kartáginci (Hasdrubal/Syphax)
202 BC Zama Rimania (P.Cornelius Scipio Africanus) Kartáginci (Hannibal)
197 BC Cynoscephalae Rimania (T.Quinctius Flaminius) Macedónci (Philip V)
191 BC Thermopylae Rimania (M.Acilius Glabrio/M.Porcius Cato) Seleucia (Antiochus III)
190 BC Magnesia Rimania (Cn.Domitius Ahenobarbus/Eumenes II) Seleucia (Antiochus III)
168 BC Pydna Rimania (L.Aemilius Paulus) Macedónci (Perseus)
147 BC Kartágo Rimania (P.Cornelius Scipio Aemilianus) Kartáginci (M. or C. Vetilius)
133 BC Numantia Rimania (P.Cornelius Scipio Aemilianus) Keltiberovia
106 BC Cirta Rimania (C.Marius) Numidians (Jughurta/Bocchus)
105 BC Arausio Kimbrovia a Teutóni Rimania (Cn.Manlius/Q.Servilius Caepio)
102 BC Aquae Sextiae Rimania (C.Marius) Teutóni a Ambróni
101 BC Vercellae Rimania (C.Marius/Q.Lutatius Catulus) Kimbrovia
86 BC Chaeronea Rimania (L.Cornelus Sulla Felix) Pontus (Archelaus)
86 BC Orchomenus Rimania (L.Cornelus Sulla Felix) Pontus (Archelaus)
82 BC Collinská bránaRimania (L.Cornelus Sulla Felix) Rimania (Velitelia Cn. Papiria Carba/Samnitský veliteľ Telesinus)
72 BC Cabira Rimania (Army of Lucullus) Pontus (Mithridates VI)
71 BC Rieka Silarus Rimania (M.Licinius Crassus) Spartacus
69 BC Tigranocerta Rimania (L.Licinius Lucullus) Arméni (Trigranes)
58 BC Bibracte Rimania (G.Julius Caesar) Helvéti
58 BC Alsace Rimania (G.Julius Caesar) Germáni (Ariovistus)
57 BC Rieka Sabis Rimania (G.Julius Caesar) Nerviovia
56 BC Morbihanský záliv Rimania (D.Junius Brutus) Venéti
53 BC Carrhae Parti (Surenas) Rimania (M.Licinius Crassus)
52 BC Gergovia Galovia (Vercingetorix) Rimania (G.Julius Caesar)
52 BC Lutetia Parisiorum Rimania (T.Labienus) Galovia (Camulogenus)
52 BC DijonRimania (G.Julius Caesar) Galovia (Vercingetorix)
52 BC AlesiaRimania (G.Julius Caesar) Galovia (Vercingetorix)
48 BC Dyrrhachium Rimania (Cn. Pompeius Magnus) Rimania (G.Julius Caesar)
48 BC PharsalusRimania (G.Julius Caesar) Rimania (Cn. Pompeius Magnus)
47 BC AlexandriaRimania (G.Julius Caesar) Egypťania (Ptolemy III)
47 BC Zela Rimania (G.Julius Caesar) Pontus (Pharnaces)
46 BC Thapsus Rimania (G.Julius Caesar) Rimania (Q.Caecilius Metellus Pius Scipio)
45 BC Munda Rimania (G.Julius Caesar) Rimania (Cn. Pompeius Magnus)
42 BC Philippi nerozhodne M.Antonius&C.Octavianus/M.Junius Brutus&C.Cassius Longinus
42 BC Philippi M.Antonius/C.Octavianus M.Junius Brutus
36 BC NaulochusRimania (M.Vipsanius Agrippa) Rimania (Sex.Pompeius Magnus)
36 BC Phraaspa nerozhodne Rimania (M.Antonius)/Parti (Phraates IV)
31 BC Actium Rimania (M.Vipsanius Agrippa) Rimania (M.Antonius)
AD 9 Teutoburgerský les Germáni (Arminius) Rimania (P. Quinctilius Varus)
AD 16Idistaviso Rimania (G. Claudius Drusus Germanicus) Germáni (Arminius)
AD 68-70 Jerusalem Rimania (Vespasianus/Titus) Židia
AD 69 Cremona Rimania (Caecina a Valens) Rimania (Otho)
AD 69 Cremona Rimania (Antonius Primus) Vitelliova armáda
AD 89 Tapae Rimania (Tettius Julianus) Dákovia (Decebalus)
AD 101Tapae Rimania (Trajan) Dákovia (Decebalus)
AD 102 Sarmizegethusa Rimania (Trajan) Dákovia (Decebalus)
AD 105 Sarmizegethusa Rimania (Trajan) Dákovia (Decebalus)
AD 117 Hatra Parti Rimania (Trajan) Parti
AD 166 Ctesiphon/Seleucia Rimania (G.Avidius Cassius) Parti
AD 193-96Byzantium Rimania (Severus)Rimania (Pescennius Niger)
AD 194 Nicaea Rimania (Severus) Rimania (Pescennius Niger)
AD 194 Issus Rimania (Severus) Rimania (Pescennius Niger)
AD 197 Lugdunum Rimania (Severus) Rimania (Albinus)
AD 217 Nisibis nerozhodne (pravdepodobne Parti) Rimania (Macrinus)/Parti (Artabatus V)
AD 218 Antioch Rimania (Gannys) Rimania (Macrinus)
AD 249 Verona Rimania (Decius) Rimania (Philippus Arabs)
AD 251 Abrittus Góti (Kniva) Rimania (Decius)
AD 259 Mediolanum Rimania (Gallienus) Juthungovia
AD 261 Balkans Rimania (Domitianus) Rimania (F.Iunius Macrianus)
AD 268 Naissus Rimania (Gallienus) Gótovia
AD 268 Mediolanum Rimania (Claudius II Gothicus) Rimania (M.Acilius Aureolus)
AD 268 Jazero Benacus Rimania (Claudius II Gothicus) Alemáni
AD 271 Placentia Alemani, Marcomani Juthungovia, Rimania (Aurelian)
AD 272 Immae Rimania (Aurelian) Palmyrania (Zabdas)
AD 272 Emesa Rimania (Aurelian) Palmyrania
AD 273 Palmyra Rimania (Aurelian) Palmyrania
AD 274 Campi Catalaunii Rimania (Aurelian) Rimania (Tetricus)
AD 285 Margum Rimania (Diocletian) Rimania (Carinus)
AD 296 SilchesterRimania (Asclepiodotus) Rimania (Allectus)
AD 296 Carrhae Peržania (Narses) Rimania (Galerius)
AD 297 Armenia Rimania (Galerius) Peržania (Narses)
AD 297 Ctesiphon Rimania (Galerius) Peržania
AD 312Augusta TaurinorumRimania (Constantine) Rimania (Army of Maxentius)
AD 312 Verona Rimania (Constantine) Rimania (Army of Maxentius
AD 312 Milvijský most Rimania (Constantine) Rimania (Maxentius)
AD 313 Campus Serenus Rimania (Licinius) Rimania (Maximinus Daia)
AD 316 Cibalae Rimania (Constantine) Rimania (Licinius)
AD 324 Adrianopolis Rimania (Constantine) Rimania (Licinius)
AD 324 Chrysopolis Rimania (Constantine) Rimania (Licinius)
AD 351 Mursa Rimania (Constantius II) Rimania (Magnentius)
AD 357 Argentorate Rimania (Julian) Alemanni
AD 367 Čierny lesRimania (Valentinian) Alemanni
AD 378 Adrianopolis Góti Rimania (Valens)
AD 387 Siscia Rimania (Theodosius) Rimania (Magnus Maximus)
AD 394 Rieka Frigidus Rimania (Theodosius) Rimania (Arbogast)
AD 410 Dobytie Ríma Visgóti (Alaric) Rimania
AD 451 Campi Catalaunii Rimania (Aetius/Theodoric I) Húni (Attila)
AD 455 Dobytie Ríma Vandali (Geiseric) Rimania
AD 468 Pri KartáguVandali (Geiseric) Rimania (Basiliscus)
AD 472 Rím Rimania (Ricimer) Rimania
AD 476 'Pád Ríma'Germánski žoldnieri (Odoacer) Rimania
AD 530 Daras Rimania (Belisarius) Peržania
AD 533 Tricameron Rimania (Belisarius) Vandali (Geilamir)
AD 537 Rím Rimania (Belisarius) Góti (Wittiges)
AD 539 Ravenna (obliehanie)Rimania (Belisarius) Góti (Wittiges)
AD 545-46Rím (obliehanie) Góti (Totila) Rimania (Belisarius)
AD 552 Taginae Rimania (Narses) Góti (Totila)
AD 553 Sarno Rimania (Narses) Góti (Teias)
AD 554 Casilinum Rimania (Narses) Frankovia (Buccelin)
AD 614 Jerusalem Peržania (Chosroes II)Byzantínci
AD 617 Heraclea Avari Byzantínci (Heraclius)
AD 619 Alexandria Peržania Byzantínci
AD 626 Constantinopol (obliehanie) Byzantínci (Heraclius) Avari
AD 634 Yermak Saracéni Byzantínci (Heraclius)
AD 637 Jerusalem (obliehanie)Saracéni (Omar) Byzantínci
AD 642 Alexandria Saracéni (Amr) Byzantínci
AD 644 Alexandria Byzantínci (Manuel) Saracéni
AD 646 Alexandria Saracéni (Amr) Byzantínci
AD 652 Alexandria Saracéni (Abu Sarh) Byzantínci (Constans II)
AD 673-77Constantinopol (obliehanie) Byzantínci (Constantine IV) Saracéni (Moawiya)
AD 692 Sebastopolis Saracéni Byzantínci
AD 698 Kartágo Saracéni Byzantínci
Ad 712 Constantinopol (obliehanie)Byzantínci (Philippicus) Bulhari
AD 717-18Constantinopol (obliehanie)Byzantínci Saracéni
AD 718 Pri Constantinopol Byzantínci (Leo) Saracéni
AD 806 Heraclea Saracéni (Harun-al-Raschid) Byzantínci
AD 806 Tyana Saracéni (Harun-al-Raschid) Byzantínci
AD 811 ? Bulhari (Krum) Byzantínci (Nicephorus)
AD 813-4 Constantinopol (obliehanie) Byzantínci (Leo V) Bulhari (Krum)
AD 860 Constantinopol (obliehanie)Byzantínci (Michael III) Rusi (Oskold & Dir)
AD 863 Poson Byzantínci (Petronas) Saracéni (Omar, Emir z Melitene)
AD 907 Constantinopol (obliehanie) nerozhodne Byzantínci / Rusi (Princ Oleg)
AD 913 Constantinopol Byzantínci (Alexander) Bulhari (Simeon)
AD 941 Constantinopol Byzantínci (Romanus I) Rusia
AD 961 Chandax (na Kréte) Byzantínci (Nicephorus Phocas) Saracéni (Abd al-Aziz)
AD 971 Dorostolon Byzantínci (John Zimisces) Rusi
AD 1014 Kleidion Byzantínci (Basil II) Bulhari (Samuel)
AD 1071 Manzikert Turci (Alp Arslan) Byzantínci (Romanus IV Diogenes)
AD 1079 Calavryta Byzantínci (Alexius Comnenus) Byzantínci (Nicephorus Bryennius)
AD 1090-91Constantinopol (obliehanie)Byzantínci Patzinakovia
AD 1176 Miryokephalon Sedžuckí turci (Kilij Arslan) Byzantínci (Manuel I)
AD 1204 Constantinopol Latinské vojská/BenátčaniaByzantínci
AD 1261 Constantinopol Byzantínci (Michael VIII) Latinci
AD 1422 Constantinopol (obliehanie)Byzantínci (Manuel II) Ottomanskí turci (Murad II)
AD 1453 Constantinopol (obliehanie) Ottomanskí turci (Mohammed II)Byzantínci (Constantine XII)

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔02.02.2003 📕21.572

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Poslední komentáře

 • Tomáš Koty Kotačka Jenže pak to dopadá tak, že lidi řvou jak byla F-15 skvělý letadlo... a už se nikdo nezmiňuje, že prakticky žádný z těch sestřelů nebyl jen za účasti F-15tek - a že vlastně šlo o kooperaci několika různých strojů.

  F-15A Baz versus MiG-25 - Past jako z učebnice · 1 week ago

 • Radek Novák Pěkně popsáno,akorát mi tam chybí ta bitva v Itálii :-) Docela pozdní koment,ale nikdo to tu ještě nepochválil :D

  Vojenská organizace Slovanů v časně slovanském období · 1 week ago

 • 3,14ranha Budiž, slovo svobodné jsem měl napsat s uvozovkami... přesto to jsou volby a o překvapení(z pohledu globálních elit) není nouze (Brexit, D. Trump , polská vláda... ), nic podobného tady za bolševika nebylo ani náhodou ! A když už to umírnění...

  Bratři Mašínové - fakta · 1 week ago

 • Miloš Fabián Článek je dobrý, ale chtělo by to si jej po sobě přečíst a zapracovat na elementární gramatice. Takhle je ostuda publikovat jej na tomhle portálu.

  Regia Aeronautica v severní Africe · 1 week ago

 • Radek Novák Tak to máte velmi naivní představu o světě :-) Volby svobodné nejsou,jsou zmanipulované a nahrávají velkým stranám,už jen systémem.NATO po nás nechce žádnou gentlemanskou pomoc,manipuluje s myšlením lidí skrz média a vojákům nabízí různé mise...

  Bratři Mašínové - fakta · 1 week ago

 • Wally Dobrý den,

  Mě by zajímalo kde a jak se mužů přihlásit do kurzu?

  Předem děkuji.

  el_capitan@centrum.cz

  Nudíte se? Jeďte na výcvik SOG Defence!  · 1 week ago

 • ABC Pravda. Jenže i kdyby Německo nezaútočilo na Polsko a byl pořád mír, tak by si nás stejně ponechali jako Protetorát a situace z doby březen až srpen 1939 by trvala ještě hodně let a bez války by Mnichov nebyl oduznán. V tom případě by přežití...

  Benešova Sofiina volba · 1 week ago

 • Letusak Na druhou stranu se ani nevedelo, ze Hitler chysta nacistickou svetovladu, vyhlazovaci tabory a vystehovani/vyhlazeni nenemecke populace Evropy. Takhle s odstupem vice jak sedmdesati let s tim vsim, co vime, se to samozrejme posuzuje mnohem snaze.

  Benešova Sofiina volba · 2 weeks ago

 • ABC Kdyby Nacisté vyhráli, mohli by si s českým národem dělat, co by chtěli, klidně čtvrtinu povraždit, čtvrtinu poněmčit a zbytek odvézt do Ruska na otrockou práci. A Čecha by už víc nebylo v české zemi! Beneš několikrát hazardoval s osudem...

  Benešova Sofiina volba · 2 weeks ago

 • neznasam_klamstvo Pri streľbe v kasárňach zahynula len jedna žena. Druhá žena a dve deti boli len ľahko zranené, boli ošetrené spolu s preživšími vojakmi na ošetrovni v kasárňach a pokračovali v ceste do nemecka! Preživších vojakov odviezli partizáni a neskôr...

  Bratři Mašínové - fakta · 2 weeks ago