Main Menu
User Menu

76. cisternový prapor [1961-1992]

76th Fuel Tank Battalion

     
Název:
Name:
76. cisternový prapor
Originální název:
Original Name:
76. cisternový prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1961
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
31.10.1992
Nástupce:
Successor:
34. cisternový prapor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1961-01.09.1978 4. automobilní brigáda
01.09.1978-01.04.1992 3. automobilní brigáda
01.04.1992-31.10.1992 2. automobilní brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.09.1961-01.09.1969 Topoľčany, kasárny /
01.09.1969-31.10.1992 Čereňany, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.09.1961-01.09.1969 VÚ 6838 Topoľčany
01.09.1969-31.10.1992 VÚ 6838 Čereňany
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/76-cisternovy-prapor-1961-1992-t186678#544122Verze : 1
MOD