Obraz Němce a Německa... (díl 7.)

Autor : 🕔20.01.2001 📕14.231

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Seriál

 1. Obraz Němce a Německa v protektorátní společnosti a v československém odboji
 2. Obraz Němce a Německa... (díl 2.)
 3. Obraz Němce a Německa... (díl 3.)
 4. Obraz Němce a Německa... (díl 4.)
 5. Obraz Němce a Německa... (díl 5.)
 6. Obraz Němce a Německa... (díl 6.)
 7. Obraz Němce a Německa... (díl 7.)
 8. Obraz Němce a Německa... (díl 8.)
 9. Obraz Němce a Německa... (díl 9.)
 10. Obraz Němce a Německa... (díl 10.)
 11. Obraz Němce a Německa... (díl 11.)
 12. Obraz Němce a Německa ...(díl 12.)
 13. Obraz Němce a Německa... (díl 13.)
 14. Obraz Němce a Německa... (díl 14.)
 15. Obraz Němce a Německa... (díl 15.)
 16. Obraz Němce a Německa... (díl 16.)
 17. Obraz Němce a Německa... (díl 17.)
 18. Obraz Němce a Německa... (díl 18.)
 19. Obraz Němce a Německa... (díl 19.)
 20. Obraz Němce a Německa... (díl 20.)
 21. Obraz Němce a Německa... (díl 21.)
 22. Obraz Němce a Německa... (díl 22.)
 23. Obraz Němce a Německa ...(díl 23.)

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč
♡ Chci přispět

Ve vztahu k Němcům jsou násilničtí němcožrouti - mezi Čechy a Němci je možný pouze totální boj!

Uvedenému schématu odpovídalo i pojetí Čecha a Němce u Adolfa Hitlera. „Neopovrhuji jimi - je to osudový boj. Jsou rasová střepina, která vnikla do našeho národního těla a jeden z nás musí uhnout - buď oni, nebo my.“ I v období protektorátu spatřuje Hitler v Čechovi záludnou hrozbu pro Němce. „Čím více se Čech ohýbá, tím je nebezpečnější. Skutečné plány skrývá za loajalitu.“ Čech je podle něho rozený nacionalista, pracovitý až pilný, nikoli však tvůrčí a disciplinovaný. Pro uvedené kladné vlastnosti je však Čech nebezpečnější než ostatní Slované. Shovívavý postoj vyvolává českou drzost a představu o Němcích, že jsou hloupí a slabí. Čechy lze zvládnout pouze brutalitou.

Rasové výzkumy Čechů, provedené za protektorátu, daly Čechům příznivější vysvědčení, než se původně předpokládalo. Celkem 45% Čechů bylo uznáno za rasově dobré, R. Heydrich hovoří o možnosti poněmčení 40 - 60% Čechů. A. Hitler pokládal nejlepší taktiku poněmčení („vyřízení“) Čechů prostřednictvím zbabělých renegátů z vlastních řad, nahlodáváním národní identity zevnitř. Prototypy českých poražených zbabělců spatřoval Hitler ve sv. Václavovi a E. Háchovi: „Budeme vždycky vycházet líp se zbabělci než se skutečnými muži. Čechy nejlépe vyřídíme tak, že na ně budeme prostřednictvím takových osob působit nepřetržitě a v dlouhém časovém období. Po Bílé hoře do r. 1867 to tak dělal rakouský stát, takže se nakonec každý Čech skoro styděl mluvit česky.

Nacistické pojetí obrazu Čecha a Němce III. říše oficiálně infiltrovala do protektorátu. Nedávalo Čechům žádný prostor pro vlastní historickou, soudobou i budoucí identitu. Negovalo obraz česko-německého partnerství. Jeho stoupenci - čeští fašisté byli vytlačeni na okraj politického života protektorátu. Někteří, jako doc. Matoušek (český svaz pro spolupráci s Němci), byli popraveni jako předáci českého studentstva v událostech 17. listopadu 1939. Jiní, jako vedení Vlajky, se stali čestnými říšskými vězni. Český svaz pro spolupráci s Němci byl po heydrichiádě roku 1943 rozpuštěn a přeměněn ve výukové centrum němčiny.

Rovněž Český svaz válečníků se setkal s nacistickou nedůvěrou. Touze skupinky Čechů bojovat po boku Wehrmachtu na frontách nebylo vyhověno. Druhorepublikové proněmecké fašistické veličiny (R. Gajda, J. Stříbrný, katoličtí fundamentalisté) se stáhly často do politického ústraní a někteří z nich navázali kontakty s odbojem.

Seriál

 1. Obraz Němce a Německa v protektorátní společnosti a v československém odboji
 2. Obraz Němce a Německa... (díl 2.)
 3. Obraz Němce a Německa... (díl 3.)
 4. Obraz Němce a Německa... (díl 4.)
 5. Obraz Němce a Německa... (díl 5.)
 6. Obraz Němce a Německa... (díl 6.)
 7. Obraz Němce a Německa... (díl 7.)
 8. Obraz Němce a Německa... (díl 8.)
 9. Obraz Němce a Německa... (díl 9.)
 10. Obraz Němce a Německa... (díl 10.)
 11. Obraz Němce a Německa... (díl 11.)
 12. Obraz Němce a Německa ...(díl 12.)
 13. Obraz Němce a Německa... (díl 13.)
 14. Obraz Němce a Německa... (díl 14.)
 15. Obraz Němce a Německa... (díl 15.)
 16. Obraz Němce a Německa... (díl 16.)
 17. Obraz Němce a Německa... (díl 17.)
 18. Obraz Němce a Německa... (díl 18.)
 19. Obraz Němce a Německa... (díl 19.)
 20. Obraz Němce a Německa... (díl 20.)
 21. Obraz Němce a Německa... (díl 21.)
 22. Obraz Němce a Německa... (díl 22.)
 23. Obraz Němce a Německa ...(díl 23.)

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔20.01.2001 📕14.231

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře