Main Menu
User Menu

752. gardový motostřelecký pluk [2016- ]

752nd Guards Motor Rifle Regiment

752-й гвардейский мотострелковый полк

     
Název:
Name:
752. gardový motostřelecký pluk
Originální název:
Original Name:
752-й гвардейский мотострелковый полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.2016
Předchůdce:
Predecessor:
23. samostatná gardová motostřelecká brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 3. motostřelecká divize
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Valujki, ?

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/752-gardovy-motostrelecky-pluk-2016-t257762#706255Verze : 0
MOD